Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trong điều tra các vụ án ma túy

13/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã chỉ ra “... cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành”. Theo đó, công tác điều tra tội phạm về ma túy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý và phòng ngừa tội phạm.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trong điều tra các vụ án ma túy

(Kiemsat.vn) - Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã chỉ ra “... cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành”. Theo đó, công tác điều tra tội phạm về ma túy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý và phòng ngừa tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm viết cáo trạng đối với tội cố ý gây thương tích

(Kiemsat.vn) - Nội dung hành vi phạm tội của bị can là phần trọng tâm nhất trong bản cáo trạng đối với Tội cố ý gây thương tích. Do đó, cần vận dụng tổng hợp các kiến thức khoa học xã hội và pháp lý để thể hiện rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; hành vi, thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội; hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác...
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tăng cường kiểm sát trực tiếp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

(Kiemsat.vn) - Công tác kiểm sát, việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 hai cấp trong 06 tháng đầu năm 2022 được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của các cơ sở giam giữ thuộc phạm vi thẩm quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 – 2030

(Kiemsat.vn) - Để tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, theo lộ trình tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin của ngành KSND giai đoạn 2021-2030”, trong đó nêu rõ những tư tưởng chỉ đạo và những định hướng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

04/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xem là nhiệm vụ quan trọng liên quan tới sự tồn vong của chế độ, sự hưng suy của đất nước. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng công cuộc đấu tranh diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam. Tư tưởng của Người không những “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá”, mà còn là kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc trong thụ lý, giải quyết các vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

01/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn giải quyết các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ còn gặp một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư số 63/2020/TT-BCA về quy trình thụ lý, tiếp nhận nguồn tin, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; vấn đề bồi thường thiệt hại đối với các vụ án tai nạn giao thông có yếu tố nước ngoài…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện quy định về dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự

28/07/2022 16:00
(Kiemsat.vn) - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 lần đầu tiên quy định về dữ liệu điện tử, tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định này còn gặp một số vướng mắc trong việc thu thập; phục hồi và giám định dữ liệu điện tử; việc chặn thu, sao lưu, bảo quản dữ liệu điện tử.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số quy định về kiểm tra tính liêm chính của Hungary - kinh nghiệm đối với Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng

26/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Tham nhũng phát sinh khi cá nhân thực hiện hành vi trái với nhiệm vụ được giao vì vụ lợi. Kiểm tra tính liêm chính ở Hungary để sàng lọc cá nhân có khả năng tham nhũng, lựa chọn cá nhân đáng tin cậy, trung thực và liêm chính.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị của Viện kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

24/07/2022 22:00
(Kiemsat.vn) - Việc Luật tố tụng hành chính năm 2015 chưa quy định rõ thế nào là “không vượt quá phạm vi kháng nghị ban đầu” hay trường hợp cả Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp cùng kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm thì có giao cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp rút các kháng nghị hay không… đang là những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ để nâng cao chất lượng kháng nghị, thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị trong giai đoạn phúc thẩm vụ án hành chính.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bất cập trong quy định về thời hạn chấp hành án phạt tù chung thân khi xét tha tù trước hạn có điều kiện

20/07/2022 10:14
(Kiemsat.vn) - Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, một trong những điều kiện để người đang chấp hành án phạt tù chung thân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là đã chấp hành án ít nhất 15 năm được giảm xuống tù có thời hạn. Tuy nhiên, quy định này đang còn có các cách hiểu chưa thống nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về triển khai thực hiện quy định ghi âm, ghi hình có âm thanh của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

20/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can; khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của CQĐT tối cao là giải pháp hiệu quả để tránh trường hợp bị can phản cung, chối tội, thay đổi lời khai trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện hoạt động này vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ, đặc biệt là tăng cường năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quan điểm của V.I.Lênin về Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa

17/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước nói chung, Viện kiểm sát nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng và đưa sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục giành thắng lợi, phát huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong đấu tranh và phòng ngừa những biểu hiện của sự “tha hóa” quyền lực nhà nước.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của VKSND và phương hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới

14/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong bối cảnh công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp đang diễn ra mạnh mẽ, Viện kiểm sát nhân dân đặc biệt quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn những năm qua cho thấy, ngành Kiểm sát tiếp tục đổi mới về lý luận, nhận thức công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị, tránh tư tưởng pháp lý đơn thuần. Đây là quan điểm chính trị, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền yêu cầu của Chấp hành viên trong tố tụng dân sự - Kinh nghiệm từ thực tiễn

11/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn giải quyết các việc dân sự liên quan đến quyền yêu cầu của Chấp hành viên cho thấy vẫn còn cách hiểu chưa thống nhất, cơ quan Thi hành án và Tòa án còn lúng túng trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn yêu cầu và cách thức giải quyết vụ việc, dẫn đến một số sai sót. Bài viết tổng hợp một số dạng vi phạm thường gặp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất, kiến nghị đối với vấn đề này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

08/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Bổ sung các tội phạm thuộc trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; bổ sung Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKS quân sự Trung ương có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quy định rõ tài liệu thu thập được qua điều tra tố tụng đặc biệt được dùng để khởi tố bị can là những kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) về nội dung này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

05/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân nhằm phát hiện bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phát huy nhân tố tích cực, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc về giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và giải pháp khắc phục

04/07/2022 10:21
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nảy sinh một số vướng mắc nhất là vướng mắc trong việc áp dụng một số quy định thuộc Chương XXXIII Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021 (BLTTHS năm 2015) đòi hỏi để có sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số lưu ý khi kiểm sát bản án, quyết định dân sự để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm

02/07/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm bản án, quyết định dân sự, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, Kiểm sát viên cần vận dụng các kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; có phương pháp xác định nội dung trọng tâm, nắm được các dạng vi phạm trong từng quan hệ tranh chấp, từng loại khiếu kiện…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tăng cường vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền tư pháp

29/06/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn cho thấy, trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân đã khẳng định được vai trò không thể thay thế được trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Vì vậy, cần tiếp tục đề cao vai trò, xác định đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong cơ chế kiểm soát quyền lực và trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về cầm cố quyền sử dụng đất và quyền sở hữu trí tuệ

26/06/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Cầm cố tài sản là hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ với bên có quyền, là giao dịch tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Bài viết nêu một số khó khăn, vướng mắc về biện pháp cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang