Hoàn thiện quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

17/06/2024 13:36
(Kiemsat.vn) - Quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Ghi nhận việc hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng trước thời gian xét xử trong bản án; chỉ được gia hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử khi có quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử; cho phép kê biên tài sản đối với người khác không phải người bị buộc tội.

Về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

(Kiemsat.vn) - Để xác định thẩm quyền điều tra của các Cơ quan điều tra trong Quân đội và thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát quân sự, các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Góp ý sửa đổi, bổ sung chế định người bào chữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn) - Khái niệm “người bị buộc tội” chưa đầy đủ; các quy định liên quan đến quyền của người bào chữa, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác liên quan đến việc bảo đảm quyền cho người bào chữa chưa rõ ràng, cụ thể... là những hạn chế trong chế định người bào chữa. Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về vấn đề này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số bất cập về thẩm quyền của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

(Kiemsat.vn) - Từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thẩm quyền của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển, tác giả phân tích, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về việc xác định phần quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung hộ gia đình

(Kiemsat.vn) - Thi hành án dân sự là tiếp nối với xét xử làm cho bản án, quyết định có hiệu lực trên thực tế. Tuy nhiên, việc xác định phần quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung hộ gia đình còn có những quan điểm khác nhau về nhận thức, áp dụng pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về vị trí, vai trò của các chức năng tố tụng hình sự cơ bản

03/06/2024 08:39
(Kiemsat.vn) - Chức năng tố tụng hình sự cơ bản thực hiện những hướng hoạt động chính, chủ yếu của tố tụng hình sự, bao gồm: Chức năng buộc tội, chức năng bào chữa và chức năng xét xử. Các chức năng cơ bản đóng vai trò quan trọng, là định hướng và tạo thế cân bằng cho các hoạt động tố tụng hình sự. Do đó, để hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cần xác định rõ vị trí, vai trò của ba chức năng cơ bản này trong tố tụng hình sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng

29/05/2024 09:43
(Kiemsat.vn) - Qua bài viết, tác giả giới thiệu một số kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng, như: Mục tiêu của hoạt động điều tra, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng; kỹ năng lấy lời khai dựa trên tìm hiểu và nắm bắt tâm lý trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; kỹ năng điều tra kỹ thuật số.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”

27/05/2024 10:00
(Kiemsat.vn) - Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS năm 2015: “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định” mâu thuẫn với các quy định về nồng độ cồn trong văn bản pháp luật chuyên ngành, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến yêu cầu tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

23/05/2024 09:15
(Kiemsat.vn) - Khi giải quyết vụ án tranh chấp đất đai liên quan đến yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần xác định rõ nguồn gốc đất tranh chấp, người đang quản lý, sử dụng trực tiếp, hiện trạng và các tài sản trên đất, các giao dịch dân sự đã đáp ứng đủ các điều kiện hay chưa, hình thức và nội dung của hợp đồng có tuân thủ đúng pháp luật dân sự, pháp luật đất đai không… Đó là nội dung được đề cập trong bài viết.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bảo đảm hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20/05/2024 14:33
(Kiemsat.vn) - Để bảo đảm sự vận hành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả, đúng mục đích, chống lạm quyền, cần xác định các điều kiện bảo đảm, trong đó nhấn mạnh về sự lãnh đạo của Đảng và vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ chế pháp lý cần và đủ để các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, người dân kiểm soát được việc thực hiện quyền lực của các cơ quan này…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án hình sự

17/05/2024 16:43
(Kiemsat.vn) - Báo cáo án hình sự thông qua sơ đồ tư duy là công cụ minh họa, trình chiếu tại cuộc họp như một bức tranh tổng thể của vụ án hình sự, chỉ ra mối liên kết giữa các thông tin, sự kiện, vấn đề chính, cũng như nhận dạng và tìm ra bản chất của vấn đề cần làm rõ trong vụ án một cách logic, chính xác và hiệu quả; giúp cho lãnh đạo tiếp cận và nắm bắt vụ án nhanh, đầy đủ, toàn diện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã

15/05/2024 14:04
(Kiemsat.vn) - Hiện nay, quy định về công tác nắm bắt, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã chưa cụ thể, rõ ràng như: Chưa quy định trách nhiệm thông báo bằng văn bản của Công an cấp xã cho người tố giác, Viện kiểm sát; chưa hướng dẫn trình tự, thủ tục, cách thức thông báo việc người phạm tội đầu thú, tự thú tại Công an cấp xã cho Viện kiểm sát.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về quy định miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự

15/05/2024 10:09
(Kiemsat.vn) - Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định quan trọng trong pháp luật hình sự thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Với ý nghĩa vừa kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho người thực hiện hành vi phạm tội tự giáo dục, cải tạo giúp họ trở thành người có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vai trò và yêu cầu đối với Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

13/05/2024 14:52
(Kiemsat.vn) - Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp, tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cùng với xây dựng nền công tố mạnh trong thiết chế Viện kiểm sát nhân dân, chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp cần tiếp tục được mở rộng về đối tượng, phạm vi kiểm sát.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cam kết lao động trong Hiệp định EVFTA

10/05/2024 13:32
(Kiemsat.vn) - Tiếp nhận các cam kết lao động trong Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và chuyển hóa các cam kết này thành pháp luật lao động trong nước để áp dụng một cách hiệu quả là yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Tuy đã có những thay đổi căn bản, nhưng pháp luật lao động nói chung, Bộ luật lao động năm 2019 nói riêng cần tiếp tục hoàn thiện để những cam kết về lao động theo EVFTA được triển khai trên thực tế.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc trong quy định của pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ

08/05/2024 10:59
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn xử lý tội phạm liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc xác định số lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự; xác định hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép thuốc pháo… cần có giải pháp tháo gỡ.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc trong xử lý việc chấm dứt hòa giải, đối thoại quy định tại Điều 41 Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án

06/05/2024 13:43
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 thời gian qua bộc lộ một số vướng mắc, bất cập liên quan đến xử lý việc chấm dứt hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo Điều 41 của Luật này. Vì vậy, cần có hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự

02/05/2024 10:57
(Kiemsat.vn) - Lẽ công bằng là một nguồn luật, có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự khi chưa có luật áp dụng, không có thỏa thuận giữa các bên hay không có án lệ... Trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chế định về áp dụng lẽ công bằng là vô cùng cần thiết, góp phần tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự

30/04/2024 19:03
(Kiemsat.vn) - Xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND, Tòa án quân sự được quy định tại Điều 273 BLTTHS năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự cho thấy việc tách, nhập vụ án để xác định thẩm quyền tố tụng trong trường hợp bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền TAND, Tòa án quân sự còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra các vụ án đánh bạc sử dụng công nghệ cao

26/04/2024 11:04
(Kiemsat.vn) - Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc cũng có sự chuyển dịch, thay đổi; phương thức, thủ đoạn đánh bạc trên môi trường không gian mạng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài viết phân tích thực trạng tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ án này.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang