Hoàn thiện pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam

18/05/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Độ tuổi tối thiểu tham gia lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động trẻ em, danh mục các ngành nghề bị cấm sử dụng lao động trẻ em, thanh tra và xử phạt vi phạm… là những vấn đề còn bất cập trong quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này.

Hoàn thiện pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Độ tuổi tối thiểu tham gia lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động trẻ em, danh mục các ngành nghề bị cấm sử dụng lao động trẻ em, thanh tra và xử phạt vi phạm… là những vấn đề còn bất cập trong quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về thẩm quyền xét xử trường hợp phạm tội trong khu vực Quân đội quản lý, bảo vệ

(Kiemsat.vn) - Trên cơ sở phân tích các quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và việc thực hiện các quy định đó trên thực tế, tác giả đề xuất cần có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trong trường hợp “phạm tội trong doanh trại Quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ”.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi việc đánh giá, sử dụng chứng cứ khi định tội danh về hành vi cố ý gây thương tích

(Kiemsat.vn) - Thực tiễn tố tụng, việc đánh giá, sử dụng chứng cứ trong một số vụ án về cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 còn có nhận thức khác nhau, dẫn đến việc định tội danh chưa thống nhất. Thông qua vụ án cụ thể, tác giả trao đổi cùng bạn đọc nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự

(Kiemsat.vn) - Việc xác định thẩm quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự còn một số vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là đối với các quyết định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh... Vì vậy, một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa thực sự chú trọng phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp

08/05/2022 10:00
(Kiemsat.vn) - Trước yêu cầu mới của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đổi mới về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động để trở thành công cụ sắc bén thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo đảm sự minh bạch, liêm chính của hoạt động tư pháp, sự trong sạch của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa VKS địa phương với Cơ quan điều tra VKSND tối cao

05/05/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân địa phương làm tăng hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trong hoạt động tư pháp. Do đó, để nâng cao hiệu quả phối hợp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức cán bộ, củng cố mạng lưới cơ sở nắm bắt thông tin, tổng kết thực tiễn, đảm bảo về cơ sở vật chất và chú trọng công tác đào tạo, tập huấn...
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

02/05/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là cải thiện chất lượng, hiệu quả đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn công tác của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Những vấn đề đặt ra liên quan đến thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi

26/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Phạm nhân dưới 18 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương, nên cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của gia đình và xã hội. Vì vậy, chính sách hình sự và chính sách thi hành án hình sự đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh để hoàn lương. Từ những bất cập trong quy định pháp luật về thi hành hình phạt tù đối phạm nhân là người dưới 18 tuổi, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm tính nhân văn, tiến bộ.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc về bảo quản vật chứng trong tố tụng hình sự

25/04/2022 19:49
(Kiemsat.vn) - Cùng với quá trình tiếp nhận hồ sơ vụ án, công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng luôn được quan tâm, chú trọng và thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tiễn, vẫn còn nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

23/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, công tác điều tra cơ bản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng; tăng cường phối hợp liên ngành… là các giải pháp cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm ngăn chặn tội phạm cho vay lãi nặng.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam

20/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Độ tuổi tối thiểu tham gia lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động trẻ em, danh mục các ngành nghề bị cấm sử dụng lao động trẻ em, thanh tra và xử phạt vi phạm… là những vấn đề còn bất cập trong quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Công tác xây dựng và phát triển đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao

18/04/2022 14:18
(Kiemsat.vn) - Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi việc đánh giá, sử dụng chứng cứ khi định tội danh về hành vi cố ý gây thương tích

17/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn tố tụng, việc đánh giá, sử dụng chứng cứ trong một số vụ án về cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 còn có nhận thức khác nhau, dẫn đến việc định tội danh chưa thống nhất. Thông qua vụ án cụ thể, tác giả trao đổi cùng bạn đọc nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về thẩm quyền xét xử trường hợp phạm tội trong khu vực quân đội quản lý, bảo vệ

14/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trên cơ sở phân tích các quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và việc thực hiện các quy định đó trên thực tế, tác giả đề xuất cần có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trong trường hợp “phạm tội trong doanh trại Quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ”.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Căn cứ, thẩm quyền ra quyết định hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm

11/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn có trường hợp phải hoãn phiên tòa (không dựa vào căn cứ của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) vì lý do dịch bệnh; bị cáo có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa trước ngày mở phiên tòa có lý do chính đáng nhưng Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa không được ra quyết định hoãn phiên tòa… Đó là những bất cập trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cần được sửa đổi, bổ sung.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kỹ năng kiểm sát Biên bản điều tra

08/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Biên bản điều tra là văn bản tố tụng được lập theo Điều 133, Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS). Đây là loại văn bản ghi nhận, mô tả lại quá trình tiến hành và kết quả các hoạt động điều tra nhất định đã tiến hành như khám nghiệm hiện trường, hỏi cung bị can, thực nghiệm điều tra... Biên bản điều tra là một trong những nguồn chứng cứ, những tình tiết được ghi trong biên bản điều tra được tiến hành theo quy định của BLTTHS 2015 có thể được coi là chứng cứ.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Những bất cập trong giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

05/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trên thực tế, số vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn không nhiều, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có quy định về điều kiện áp dụng vẫn còn tùy nghi; chưa quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng khi không áp dụng thủ tục rút gọn… Những vấn đề này cần được hướng dẫn kịp thời.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Cần hoàn thiện quy định về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

02/04/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Để hoàn thiện quy định của pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng và đương sự, các tác giả kiến nghị không tính lại thời hạn chuẩn bị xét xử trong trường hợp đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng, bổ sung điều khoản về đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập tại điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Những lưu ý khi kiểm sát việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt

30/03/2022 10:00
(Kiemsat.vn) - Qua một số ví dụ cụ thể về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đã bị kháng nghị giám đốc thẩm, tác giả rút ra một số lưu ý cho Kiểm sát viên: Nắm chắc quy định tại các điều 51, 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định đúng tính chất, mức độ vi phạm để đề xuất kháng nghị hoặc kiến nghị phù hợp…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Phòng ngừa tội phạm từ khía cạnh nhân thân người phạm tội

27/03/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Dưới góc độ tội phạm học, tác giả phân tích những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm, đặc điểm nhân thân người phạm tội trong mối quan hệ với nguyên nhân của tội phạm, từ đó góp thêm góc nhìn nghiên cứu đa chiều về nhân thân người phạm tội và kiến nghị biện pháp phòng ngừa tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang