Cần có hướng dẫn cụ thể về xác định tiền án của bị can, bị cáo

07/12/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Việc xác định tiền án của bị can, bị cáo có ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ quyết định hình phạt; trong nhiều tội danh, tiền án còn có ý nghĩa trong việc định tội, định khung. Tuy nhiên, thực tiễn vấn đề xác định tiền án của người phạm tội vẫn còn vướng mắc trong trường hợp chưa thi hành phần án phí, bồi thường thiệt hại và trường hợp đã thi hành xong một bản án được tổng hợp từ nhiều bản án.

Cần có hướng dẫn cụ thể về xác định tiền án của bị can, bị cáo

(Kiemsat.vn) - Việc xác định tiền án của bị can, bị cáo có ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ quyết định hình phạt; trong nhiều tội danh, tiền án còn có ý nghĩa trong việc định tội, định khung. Tuy nhiên, thực tiễn vấn đề xác định tiền án của người phạm tội vẫn còn vướng mắc trong trường hợp chưa thi hành phần án phí, bồi thường thiệt hại và trường hợp đã thi hành xong một bản án được tổng hợp từ nhiều bản án.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Sự tham gia của người làm chứng trong Tố tụng hình sự

(Kiemsat.vn) - Các quy định về người làm chứng nói chung và sự tham gia của người làm chứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người và đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta trong tình hình mới. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm một số quy định về quyền của người làm chứng và cơ chế bảo vệ người làm chứng khi họ tham gia các hoạt động tố tụng hình sự theo quy định.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự

(Kiemsat.vn) - Việc xác định thẩm quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự còn một số vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là đối với các quyết định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh... Vì vậy, một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa thực sự chú trọng phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội trong Tố tụng hình sự

(Kiemsat.vn) - Bài viết nêu một số vướng mắc trong áp dụng chế định người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội như: Cha mẹ nhận nuôi con nuôi nhưng không đăng ký thì có được công nhận là người giám hộ đương nhiên không? Tham gia tố tụng là quyền hay nghĩa vụ của người đại diện… Từ đó, tác giả đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2014/NĐ-CP và Điều 420 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm một số nước về thu hồi tài sản tham nhũng

25/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Thu hồi tài sản là công cụ hữu hiệu để đấu tranh phòng chống tham nhũng, được hầu hết các quốc gia áp dụng. Từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục và phương thức thu hồi tài sản (thông qua các hình thức kết án, kết tội, thủ tục hành chính, thủ tục dân sự), tác giả đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài

22/11/2021 10:28
(Kiemsat.vn) - Ly hôn và công nhận thuận tình ly hôn là việc Tòa án ra quyết định nhằm gỡ bỏ những ràng buộc pháp lý giữa các bên trong quan hệ hôn nhân gia đình. Qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc có yếu tố nước ngoài, tác giả thấy có một số khó khăn vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết đối với việc công nhận thuận tình ly hôn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số vấn đề lý luận về chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân

22/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Để đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, cùng với xây dựng nền công tố mạnh trong thiết chế VKSND, chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp cần tiếp tục được mở rộng về đối tượng, phạm vi kiểm sát; các phương thức kiểm sát hoạt động tư pháp do luật quy định cần được áp dụng đầy đủ, linh hoạt trong từng lĩnh vực công tác; các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị cần được quy định cụ thể hơn, có cơ chế hiệu quả để đảm bảo thực hiện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về việc áp dụng biện pháp buộc lao động phục vụ cộng đồng đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ

19/11/2021 08:39
(Kiemsat.vn) - Biện pháp buộc lao động phục vụ cộng đồng đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 là quy định mới, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến căn cứ, điều kiện áp dụng; thẩm quyền, thủ tục, hình thức áp dụng; thời gian, loại công việc lao động phục vụ cộng đồng... Trong thực tiễn có các quan điểm khác nhau, cần có văn bản hướng dẫn để thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số khía cạnh của vật quyền hưởng dụng

16/11/2021 09:30
(Kiemsat.vn) - Vật quyền hưởng dụng là một chế định quan trọng và phức tạp trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bài viết này phân tích một số khía cạnh của quyền hưởng dụng và tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng, từ đó giúp thống nhất nhận thức pháp luật trong thực tiễn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát quân sự

13/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát quân sự đã có nhiều đóng góp trong việc xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật trong Quân đội. Trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát quân sự những năm qua đã đạt được những kết nổi bật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Viện kiểm sát quân sự nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa hiệu quả vi phạm pháp luật, tội phạm

10/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong những năm qua, Viện kiểm sát quân sự luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật. Những kết quả tích cực trong công tác này đã nâng cao ý thức pháp luật của quân nhân, góp phần phòng ngừa hiệu quả vi phạm pháp luật, tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện chức năng kiểm sát trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính, vụ việc dân sự

07/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Căn cứ theo Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và điểm a khoản 3 Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 thì Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện chức năng kiểm sát trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đối với các vụ việc dân sự, hành chính, nhưng trên thực tế còn những quan điểm chưa thống nhất dẫn đến việc thực hiện chức năng kiểm sát của Viện kiểm sát trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Cần có hướng dẫn cụ thể về xác định phân chia tài sản chung để thi hành án

05/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Điều 74 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về việc xác định, phân chia tài sản chung để thi hành án, tuy nhiên, Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn về vấn đề này còn có điểm chưa phù hợp dẫn đến vướng mắc trong thực tiễn, cần có hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

02/11/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Bài viết phân tích quy định, nguyên tắc xác định hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh và quy trình tố tụng giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại. Qua đó, tác giả kiến nghị: Cần thống nhất chế định này trong Luật cạnh tranh và Luật thương mại; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật dân sự và cạnh tranh; ban hành án lệ về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh gây ra.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra”

30/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Tình tiết giảm nhẹ “phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra” quy định tại điểm l khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 trên thực tế còn nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau, đòi hỏi cần có hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Những vấn đề rút ra từ thực tiễn kiểm sát giải quyết vụ án hành chính liên quan đến đất đai

27/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai, tác giả nêu những vấn đề Kiểm sát viên cần lưu ý khi xem xét thời hiệu khởi kiện, xác định tư cách tố tụng của đương sự trong vụ án; về căn cứ, thẩm quyền, trình tự thu hồi đất; về bồi thường, tái định cư; về yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát lĩnh vực này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa kinh doanh, thương mại đối với một số loại án cụ thể

23/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án kinh doanh, thương mại, nhất là về tranh chấp thành viên công ty với công ty hoặc giữa các thành viên công ty với nhau; về hợp đồng mua bán hàng hóa; về hợp đồng xây dựng là những dạng tranh chấp thường xảy ra,… Kiểm sát viên cần nắm được đặc điểm, đặc thù của từng loại án, đồng thời nắm chắc các quy định pháp luật về nội dung và tố tụng để nghiên cứu, vận dụng, từ đó chuẩn bị bài phát biểu tại phiên tòa được chính xác, toàn diện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Điều kiện đảm bảo cho hoạt động điều tra tố tụng đặc biệt

20/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Hoạt động điều tra tố tụng đặc biệt được áp dụng đối với một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chế độ chính trị, kinh tế đất nước. Bài viết phân tích một số điều kiện đảm bảo hoạt động này được tiến hành có hiệu quả trên thực tế như: Đảm bảo yếu tố bí mật; đúng trình tự, thủ tục; đầy đủ phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác kiểm sát.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”

17/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Thông qua việc tìm hiểu quy định của một số quốc gia trên thế giới, tác giả bình luận 04 yếu tố cấu thành tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”, từ đó kiến nghị: Đổi tên tội danh thành tội “Sử dụng người dưới 18 tuổi vào các hoạt động khiêu dâm”; Bổ sung dấu hiệu pháp lý “phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy về người dưới 18 tuổi” vào hành vi khách quan của tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Ngành kiểm sát nhân dân với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua

13/10/2021 08:00
(Kiemsat.vn) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua Viện kiểm sát nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang