Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

17/09/2022 14:00
(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, bài viết đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tính pháp lý của tiền mã hóa tại Việt Nam hiện nay

(Kiemsat.vn) - Pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định điều chỉnh tiền mã hóa hay thừa nhận tính pháp lý của tiền mã hóa, trong khi các giao dịch liên quan ngày càng gia tăng dẫn tới việc xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc thu thuế, thi hành án, định tội danh đối với các hành vi liên quan đến tiền mã hóa… Do đó, cần sớm có cơ chế rõ ràng, minh bạch dựa trên kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

(Kiemsat.vn) - Quy định về tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã khắc phục được vướng mắc trong trường hợp hết thời hạn kiểm tra, xác minh nhưng chưa đủ cơ sở để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, quy định này vẫn còn một số bất cập liên quan đến căn cứ tạm đình chỉ, thẩm quyền phục hồi sau khi tạm đình chỉ… cần sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tiễn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, bài viết đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi về quyền khởi kiện lại khi Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

(Kiemsat.vn) - Trong thực tiễn xét xử còn tồn tại các quan điểm trái ngược nhau về quyền khởi kiện lại vụ án khi Tòa án đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do “nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác”. Tác giả cho rằng, cần cân nhắc và thận trọng khi áp dụng trong từng trường hợp cụ thể, tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm trật tự xã hội

14/09/2022 13:47
(Kiemsat.vn) - Từ một số tồn tại, hạn chế trong thực tiễn hoạt động ảnh hưởng tới chất lượng công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm trật tự xã hội, trong phần này, tác giả bài viết đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm trật tự xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự xã hội

13/09/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong phần 1 của bài viết, Ths. Trần Đình Hải đã phân tích những đặc điểm chủ yếu hoạt động THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm trật tự xã hội; trong phần này, tác giả đi sâu vào phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn hoạt động ảnh hưởng tới chất lượng công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm trật tự xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự xã hội

12/09/2022 14:19
(Kiemsat.vn) - Trong bài viết này, Ths. Trần Đình Hải nêu ra những đặc điểm chủ yếu; phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn và đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số bất cập về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

12/09/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát còn gặp một số vướng mắc trong thực tiễn do pháp luật chưa quy định đầy đủ về trách nhiệm gửi thông báo thụ lý, cũng như quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có liên quan cho Viện kiểm sát…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số bất cập về công nhận con nuôi trong vụ án tranh chấp quyền thừa kế di sản

10/09/2022 17:51
(Kiemsat.vn) - Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết một số vụ án tranh chấp quyền thừa kế di sản thì việc xác định con nuôi để được hưởng thừa kế còn nhiều bất cập, nên con nuôi bị mất quyền hưởng thừa kế.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Xử lý tình huống người tham gia tố tụng trong vụ án hành chính không có ủy quyền hợp pháp của người khởi kiện

09/09/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định rõ “người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba” nhưng quá trình giải quyết vụ án, việc nhận thức và áp dụng của các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất. Tác giả nêu vụ việc cụ thể và quan điểm giải quyết đối với tình huống này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Thẩm quyền tùy nghi truy tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Hungary

06/09/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Bộ luật Tố tụng hình sự Hungary năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) có nhiều điểm mới trong giai đoạn truy tố thể hiện rõ nét thẩm quyền tùy nghi truy tố của Viện công tố. Bài viết giới thiệu khái quát những quy định này, trong đó có những chế định đặc biệt thể hiện thẩm quyền tùy nghi truy tố như: Hòa giải trong tố tụng hình sự, tạm đình chỉ truy tố có điều kiện, đình chỉ vụ án nếu bị can hợp tác và mặc cả thú tội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về tranh chấp chia di sản thừa kế khi thực hiện không đúng thủ tục xác định quan hệ huyết thống

03/09/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Tranh chấp chia di sản thừa kế là loại án dân sự phổ biến, phức tạp trong việc đánh giá tài liệu, chứng cứ; việc nhận thức, áp dụng pháp luật trong xác định quyền thừa kế, di sản thừa kế cũng còn nhiều nội dung chưa thống nhất. Bài viết nêu một vụ án có quan điểm giải quyết khác nhau đối với tranh chấp chia di sản thừa kế trong trường hợp thực hiện không đúng thủ tục xác định quan hệ huyết thống.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không đủ diện tích tối thiểu tách thửa

31/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Quy định của pháp luật đất đai về diện tích đất tối thiểu tách thửa có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đất đai giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các địa phương. Thực tiễn áp dụng còn phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ kịp thời.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Căn cứ và điều kiện xác lập quyền về lối đi qua bất động sản liền kề theo thời hiệu

28/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Việc tác động lên bất động sản liền kề lâu dài nhưng không liên tục có được coi là căn cứ xác lập quyền về lối đi qua không? Yếu tố ngay tình được hiểu như thế nào?... Hiện nay đang còn một số bất cập trong quy định của pháp luật về căn cứ và điều kiện xác lập quyền về lối đi qua bất động sản liền kề theo thời hiệu cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Pháp luật Việt Nam về bảo mật trong giao dịch điện tử

25/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội phát triển giao dịch điện tử cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về bảo mật giao dịch điện tử ở nước ta hiện nay còn một số hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quy định của pháp luật về bảo mật trong các giai đoạn giao dịch điện tử ở Việt Nam hiện nay và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội danh được áp dụng tương đối phổ biến trong nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn có những nhầm lẫn khi định tội đối với các hành vi tương tự hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiểm sát viên cần lưu ý các đặc điểm trong cấu thành tội phạm của tội danh này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước

19/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Kiến nghị là một quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân, có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác quản lý nhà nước - xã hội. Thực tiễn cho thấy các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách về quản lý Nhà nước, đồng thời phản ánh tới các cơ quan nhà nước một góc nhìn đa chiều, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước - xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Cải cách tư pháp trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Trước những yêu cầu của cải cách tư pháp đặt ra đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Viện kiểm sát quân sự cần kịp thời xây dựng những giải pháp đồng bộ để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Viện kiểm sát quân sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trong điều tra các vụ án ma túy

13/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã chỉ ra “... cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành”. Theo đó, công tác điều tra tội phạm về ma túy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý và phòng ngừa tội phạm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm viết cáo trạng đối với tội cố ý gây thương tích

10/08/2022 08:00
(Kiemsat.vn) - Nội dung hành vi phạm tội của bị can là phần trọng tâm nhất trong bản cáo trạng đối với Tội cố ý gây thương tích. Do đó, cần vận dụng tổng hợp các kiến thức khoa học xã hội và pháp lý để thể hiện rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; hành vi, thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội; hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác...
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang