Kinh nghiệm rút ra qua kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự bị hủy để giải quyết lại

25/09/2023 06:59
(Kiemsat.vn) - Qua thực tiễn kiểm sát việc giải quyết vụ án “tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy văn bản, hợp đồng công chứng và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” bị hủy để giải quyết lại, Kiểm sát viên rút ra một số kinh nghiệm để nhận diện vi phạm và lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.

Kinh nghiệm rút ra qua kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự bị hủy để giải quyết lại

(Kiemsat.vn) - Qua thực tiễn kiểm sát việc giải quyết vụ án “tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy văn bản, hợp đồng công chứng và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” bị hủy để giải quyết lại, Kiểm sát viên rút ra một số kinh nghiệm để nhận diện vi phạm và lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn mới

(Kiemsat.vn) - Việc xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong giai đoạn mới xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp và VKSND; đồng thời, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn tổ chức, hoạt động của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian qua và yêu cầu khách quan của việc tiếp tục cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống VKSND theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

(Kiemsat.vn) - Việc xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong giai đoạn mới xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp và VKSND.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Sự cần thiết xây dựng khung pháp lý về công chứng điện tử

(Kiemsat.vn) - Bài viết phân tích một số hạn chế của công chứng truyền thống tại Việt Nam hiện nay; từ đó, đề xuất xây dựng quy định về công chứng điện tử với những nội dung cốt lõi về công nhận giá trị pháp lý của công chứng điện tử, Công chứng viên công chứng điện tử, cơ sở dữ liệu công chứng.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nâng cao vai trò, vị thế của VKSND qua việc thực hiện tốt quyền kháng nghị án dân sự trong giai đoạn mới

11/09/2023 16:23
(Kiemsat.vn) - Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát là quyền năng pháp lý đã được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức VKSND và các văn bản pháp luật tố tụng khác. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát giúp đảm bảo tính công bằng, chính xác và tuân thủ pháp luật trong quá trình xét xử; đảm bảo sự cân nhắc và sửa chữa những sai sót, thiếu sót trong hành vi tố tụng và quyết định của Toà án, từ đó đảm bảo quyền lợi và lợi ích chung của công dân và xã hội.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính – Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

11/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Thông qua việc phân tích vướng mắc trong quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành về thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính: Điều kiện kháng nghị; chủ thể có quyền yêu cầu kháng nghị; thủ tục phiên tòa; thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm; tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kháng nghị trong thi hành án dân sự - Bất cập và giải pháp hoàn thiện

09/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Thông qua các tình huống thực tiễn, tác giả phân tích một số vướng mắc, bất cập của pháp luật về kháng nghị trong thi hành án dân sự như: Đối tượng kháng nghị, thời hạn báo cáo lên cấp trên khi không chấp nhận kháng nghị... và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc trong áp dụng các quy định xử lý tội phạm về ma túy

07/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong thực tiễn giải quyết các vụ án ma túy, việc áp dụng các văn bản hướng dẫn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc xử lý Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255 Bộ luật Hình sự) và Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 258 Bộ luật Hình sự). Điều này đòi hỏi sớm hoàn thiện quy định của pháp luật để khắc phục vướng mắc; tạo sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh

05/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Trong những năm gần đây, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Bài viết phân tích, làm rõ các vướng mắc, khó khăn khi áp dụng quy định của pháp luật hình sự hiện hành về xuất, nhập cảnh; từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về phạm vi xét xử theo thủ tục phúc thẩm và quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự

03/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Tuân thủ nguyên tắc hai cấp xét xử là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định liên quan đến xét xử theo thủ tục phúc thẩm, tác giả nêu một số điểm chưa hợp lý và đưa ra đề xuất hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

01/09/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Đa số vụ việc khiếu kiện mà người dân không chấp nhận kết quả giải quyết và khởi kiện đến Tòa án đều có những vi phạm, thiếu sót nhất định từ các cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bài viết nhận diện những thiếu sót, vi phạm, trên cơ sở đó đưa những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vấn đề về xác định trí tuệ nhân tạo là chủ thể mới của quan hệ pháp luật

30/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Các thực thể mang trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên giống và thay thế con người tham gia vào nhiều quan hệ pháp luật. Việc thiếu các quy định về địa vị pháp lý của trí tuệ nhân tạo dẫn đến sự lúng túng khi giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề này. Bài viết tập trung so sánh tính tương đồng giữa trí tuệ nhân tạo với các chủ thể của quan hệ pháp luật, từ đó đề xuất xây dựng quy định điều chỉnh địa vị pháp lý của trí tuệ nhân tạo.
Pháp luật - Nghiệp vụ

TP.HCM: TAND Quận 10 chuẩn bị đưa vụ án khiếu kiện việc chuyển nhượng nhà, đất ra xét xử

29/08/2023 15:34
(Kiemsat.vn) - Sau thời gian nghiên cứu, bổ sung tài liệu, chứng cứ, tới đây, TAND Quận 10 tiếp tục đưa vụ án khiếu kiện việc chuyển nhượng nhà, đất ra xét xử sơ thẩm lại theo Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 240/2017/KN-DS của TAND cấp cao tại TP.HCM về việc hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 345/2016/HGT- DSST, đề nghị Tòa án sơ thẩm xét xử lại từ đầu.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về giải quyết tranh chấp trực tuyến

28/08/2023 08:30
(Kiemsat.vn) - Với sự phát triển của công nghệ, giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) được coi là cơ chế hiệu quả. Thông qua ODR, các rào cản tiếp cận công lý được giảm bớt, hiệu quả tăng lên nhưng một số yếu tố của giải quyết tranh chấp truyền thống lại đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết giới thiệu sự chuyển dịch của giải quyết tranh chấp từ cách tiếp cận truyền thống sang cách tiếp cận thế hệ mới được gọi là công lý kỹ thuật số.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng - Bất cập và kiến nghị

26/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Công tác thi hành án nói chung và thi hành án dân sự nói riêng là giai đoạn cuối cùng của các hoạt động tố tụng, đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong những năm gần đây, việc xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế luôn là vấn đề quan tâm của xã hội, đặc biệt là vấn đề thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số giải pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

24/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Đây là loại tội phạm làm suy thoái đạo đức xã hội, vì vậy cần xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm này một cách hiệu quả nhất.
Pháp luật - Nghiệp vụ

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc kháng nghị bản án dân sự của TAND thành phố Phúc Yên do vi phạm trong việc xác định sai quan hệ tranh chấp 

23/08/2023 15:47
(Kiemsat.vn) - Thông qua công tác kiểm sát bản án, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm số 04/2023/DS-ST ngày 10/4/2023 của TAND thành phố Phúc Yên do có vi phạm trong việc xác định sai quan hệ tranh chấp dẫn đến áp dụng pháp luật không đúng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự và Nhà nước.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số vướng mắc trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

22/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Quá trình giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, các cơ quan tiến hành tố tụng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật như định khung hình phạt, xác định nồng độ cồn vượt quá mức quy định...
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện quy định về các tội danh pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

20/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Bài viết nêu bất cập trong quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các tội danh pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự và đưa ra kiến nghị hoàn thiện về số lượng các tội danh, hình phạt và kỹ thuật lập pháp.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giải pháp phòng tránh hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính

18/08/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn những năm qua cho thấy, do những nguyên nhân khác nhau, vẫn còn trường hợp hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính. Do đó, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận, xác định nguyên nhân để có biện pháp phòng tránh hình sự hóa vi phạm trong các lĩnh vực nói trên là rất cần thiết hiện nay.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang