Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

18/04/2024 08:54
(Kiemsat.vn) - Trước yêu cầu cải cách tư pháp, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Kinh nghiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

(Kiemsat.vn) - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các tội phạm phát sinh từ hoạt động “tín dụng đen”, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra cần nắm chắc các quy định của pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn và thực hiện tốt một số kỹ năng cơ bản.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện thiết chế VKSND theo yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(Kiemsat.vn) - Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Bài viết tập trung phân tích việc hoàn thiện thiết chế Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Dựa trên các học thuyết về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và quy định của các nước Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, tác giả kiến nghị hoàn thiện Bộ luật Hình sự năm 2015: Mở rộng đối tượng pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; đa dạng hóa nguồn luật quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân; không áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn…
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tiếp tục trao đổi về việc áp dụng tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

(Kiemsat.vn) - Sau khi nghiên cứu bài: “Trao đổi về việc áp dụng tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” của tác giả Nguyễn Tiến Đường - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đăng trên Tạp chí Kiểm sát số 04/2023, tác giả trao đổi để làm rõ thêm một số nội dung được đề cập trong bài viết.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số vấn đề về công chứng hợp đồng ủy quyền

03/04/2024 09:22
(Kiemsat.vn) - Việc lập và công chứng hợp đồng ủy quyền được coi là căn cứ pháp lý và là chứng cứ xác thực, tin cậy cho việc thực hiện các giao dịch do người đại diện theo ủy quyền thực hiện nhân danh người ủy quyền. Trên thực tế, việc công chứng hợp đồng uỷ quyền ngày càng tăng, phát sinh không ít những vướng mắc, bất cập liên quan đến chủ thể, đối tượng của hợp đồng ủy quyền; quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng ủy quyền.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số vấn đề về thủ tục tạm ngừng phiên tòa dân sự

01/04/2024 09:18
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy một số quy định về thủ tục tạm ngừng phiên tòa trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 còn chưa thống nhất nhận thức; một số vấn đề về tạm ngừng phiên tòa phát sinh trong thực tế nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh như: Hình thức tồn tại của quyết định tạm ngừng phiên tòa; sau khi có quyết định tạm ngừng phiên tòa, HĐXX phải thông báo cho những chủ thể nào và việc giải quyết vụ án được tiến hành như thế nào sau khi tạm ngừng phiên tòa.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện quy định về áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự

28/03/2024 07:56
(Kiemsat.vn) - Áp dụng tập quán được xem là một giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những tranh chấp mà pháp luật chưa có quy định điều chỉnh, cũng là cơ sở để hoàn thiện pháp luật. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng tập quán trong công tác xét xử hiện nay.
Pháp luật - Nghiệp vụ

VKSND tỉnh Phú Yên: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng

26/03/2024 16:22
(Kiemsat.vn) - Kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, lạm quyền trong hoạt động tư pháp; đảm bảo pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về năng lực trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

25/03/2024 09:14
(Kiemsat.vn) - Quy định về trách nhiệm hình sự tại Điều 13 BLHS năm 2015 khi “người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác” chưa thể hiện được các trường hợp ngoại lệ và còn có nhiều cách hiểu khác nhau. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Điều luật này nhằm thống nhất nhận thức khi áp dụng trong thực tiễn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số khó khăn trong xử lý tội đánh bạc

22/03/2024 10:17
(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn công tác giải quyết các vụ án đánh bạc và nghiên cứu các quy định của pháp luật, tác giả nêu một số vướng mắc cần trao đổi và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật để có sự thống nhất trong nhận thức và đường lối xử lý loại tội phạm này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vướng mắc trong quy định về quyền hạn của Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình sự

20/03/2024 09:46
(Kiemsat.vn) - Từ những vướng mắc, bất cập trong quy định về quyền yêu cầu điều tra, quyền hạn khi tham gia hỏi cung và quyền quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát, tác giả đề xuất hoàn thiện pháp luật để thống nhất trong nhận thức và áp dụng.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Rút kinh nghiệm từ vụ án tranh chấp của thành viên công ty và yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

19/03/2024 08:46
(Kiemsat.vn) - Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục phúc thẩm, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh nhận thấy việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về “Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty; yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu” tại Bản án số 06/2022/KDTM-ST ngày 18/8/2022 có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm của công an cấp xã

18/03/2024 07:55
(Kiemsat.vn) - Để công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm đòi hỏi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát phải đồng bộ, đặc biệt là quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu của Công an cấp xã.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Giữ vững và tăng cường nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14/03/2024 13:51
(Kiemsat.vn) - Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, có tính thời sự cấp bách trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Pháp luật - Nghiệp vụ

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng: Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án phá sản doanh nghiệp

13/03/2024 14:40
(Kiemsat.vn) - Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án phá sản doanh nghiệp theo thủ tục phúc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy việc giải quyết vụ án "Yêu cầu mở thủ tục phá sản" của TAND tỉnh G có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm tới các đơn vị VKSND khu vực miền Trung - Tây Nguyên để tham khảo.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử ở Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam

11/03/2024 08:45
(Kiemsat.vn) - Bảo vệ dữ liệu cá nhân rất quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu quy định của pháp luật dân sự Nhật Bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử, tác giả đưa ra một số khuyến nghị và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Rút kinh nghiệm trong việc xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án dân sự

11/03/2024 08:43
(Kiemsat.vn) - Kiểm sát xét xử các vụ án dân sự đóng vai trò quan trọng, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự, đảm bảo cơ quan tiến hành tố tụng tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tránh trường hợp xác định sai tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng dẫn đến giải quyết không đúng yêu cầu khởi kiện.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án khi nguyên đơn vắng mặt hai lần tại phiên họp hòa giải

08/03/2024 16:51
(Kiemsat.vn) - Trường hợp nguyên đơn vắng mặt trong phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án có đình chỉ giải quyết vụ án theo căn cứ “người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan” hay không? Đó là nội dung tác giả trao đổi, bàn luận trong bài viết này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

06/03/2024 14:50
(Kiemsat.vn) - Xác định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng là việc phân định, chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác nghĩa vụ về tài sản chung của vợ và chồng dựa trên các căn cứ nhất định, buộc vợ chồng cùng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tài sản đó bằng tài sản chung và tài sản riêng của mỗi bên khi tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang