Về thời điểm tính thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính

21/03/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Bài viết phân tích, làm rõ một số bất cập trong quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 về thời điểm tính thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho các chủ thể tiến hành tố tụng trong việc xem xét thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.

Về thời điểm tính thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính

(Kiemsat.vn) - Bài viết phân tích, làm rõ một số bất cập trong quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 về thời điểm tính thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho các chủ thể tiến hành tố tụng trong việc xem xét thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện về hợp đồng vay tài sản

(Kiemsat.vn) - Hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định tương đối cụ thể về hợp đồng nói chung và hợp đồng vay tài sản nói riêng. Tuy nhiên, quy định điều chỉnh về loại hợp đồng này vẫn còn một số bất cập, vướng mắc liên quan đến đối tượng, hình thức hợp đồng, nghĩa vụ chứng minh việc giao tiền khi thực hiện hợp đồng, lãi suất vay; từ đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm áp dụng thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Vai trò của nhà trường trong phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra

(Kiemsat.vn) - Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra nằm trong cơ cấu của hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung. Để phòng ngừa loại tội phạm này thì việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện phát sinh, tồn tại của nó là rất cần thiết, trong đó, phải kể tới vai trò của gia đình, các tổ chức xã hội và nhà trường.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hiệu lực của hợp đồng thế chấp nhà ở bất cập và kiến nghị hoàn thiện

(Kiemsat.vn) - Hiện nay, còn một số bất cập trong quy định về hiệu lực của hợp đồng thế chấp nhà ở đối với đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng là tổ chức… cần được nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Hoàn thiện pháp luật về các cơ quan khác trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

14/03/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Các cơ quan khác trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là một trong các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, tuy nhiên thực tiễn thi hành còn có những bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khởi tố và điều tra vụ án hình sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

"Thông báo và đồng ý" trong thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

12/03/2023 08:55
(Kiemsat.vn) - Cơ chế “thông báo và đồng ý” trong thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân là một vấn đề pháp lý được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm trong những năm gần đây. Qua bài viết, tác giả đưa ra góc nhìn tổng quát về cơ chế này thông qua lịch sử hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Tội phạm về môi trường trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

10/03/2023 08:54
(Kiemsat.vn) - Bảo vệ môi trường bằng pháp luật hình sự được thể hiện thông qua pháp luật hình sự quốc tế và của mỗi quốc gia đối với tội phạm về môi trường. Ngày càng có nhiều Công ước quốc tế trong lĩnh vực môi trường đã cho thấy sự liên kết giữa các quốc gia trong nhận thức và hành động đối với tội phạm về môi trường, đồng thời là những kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động lập pháp và trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về môi trường.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về việc xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu trong giải quyết tranh chấp

08/03/2023 15:17
(Kiemsat.vn) - Giao dịch có điều kiện là loại giao dịch mang tính chất đặc biệt vì việc giao kết, phát sinh hiệu lực và thực hiện phụ thuộc vào các điều kiện đã thỏa thuận. Bài viết phân tích loại điều kiện trong giao dịch và trường hợp giao dịch có điều kiện vô hiệu do điều kiện không xảy ra thông qua tình huống pháp lý cụ thể.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Quy định về chứng cứ điện tử trong pháp luật tố tụng và luật giao dịch điện tử

06/03/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Từ việc phân tích những quy định liên quan đến chứng cứ điện tử và nguồn dữ liệu điện tử trong pháp luật tố tụng và Luật giao dịch điện tử, tác giả đề xuất cần sử dụng thống nhất thuật ngữ “chứng cứ điện tử” trong các văn bản tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và văn bản pháp luật khác với ý nghĩa là những thông tin được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử mà con người có thể nhận biết được, được ghi nhận, thu thập trong hồ sơ vụ việc dân sự, hành chính, vụ án hình sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Phát hiện, thu thập, bảo quản dấu vết điện tử trong khám nghiệm hiện trường và khám xét

03/03/2023 12:17
(Kiemsat.vn) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng tăng nhanh về số lượng, mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại. Bên cạnh đó, tội phạm truyền thống cũng có xu hướng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, mạng máy tính và các phần mềm để thực hiện hành vi phạm tội. Điều này đặt ra yêu cầu mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, hoạt động điều tra vụ án nói riêng, trong đó có vấn đề phát hiện, thu thập dấu vết điện tử.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nhận diện và xử lý các trường hợp tẩu tán, che giấu tài sản phạm pháp

27/02/2023 10:00
(Kiemsat.vn) - Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản phạm pháp nói chung, tài sản liên quan trực tiếp đến tội phạm nói riêng; đồng thời, đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhằm thu hồi đầy đủ, kịp thời tài sản phạm pháp trong bối cảnh tội phạm tham nhũng, kinh tế có diễn biến phức tạp.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Nhận diện vi phạm từ các vụ án bị Hội đồng giám đốc thẩm hủy để điều tra lại, xét xử lại

23/02/2023 12:40
(Kiemsat.vn) - Bài viết tổng hợp những dạng vi phạm của cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến phải hủy bản án, quyết định để điều tra lại hoặc xét xử lại. Trên cơ sở đó, rút ra một số kinh nghiệm đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại

20/02/2023 14:00
(Kiemsat.vn) - Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, tác giả rút ra một số dạng vi phạm thường gặp để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, như: Vi phạm về thời hạn chuyển quyết định tiếp tục giải quyết vụ án đến Viện kiểm sát; không tiếp cận công khai chứng cứ; không tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ…; từ đó đưa ra một số giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng kiến nghị; kháng nghị trong khâu công tác này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về việc triệu tập Kiểm sát viên và Điều tra viên đến phiên tòa xét xử vụ án hình sự

16/02/2023 13:00
(Kiemsat.vn) - Cụ thể hóa nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định về thẩm quyền của Hội đồng xét xử trong việc triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án và người tham gia tố tụng đến phiên tòa để trình bày những nội dung liên quan đến vụ án hình sự, trong đó có Điều tra viên và Kiểm sát viên.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

16/02/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Để việc tạm giữ tạm giam, thi hành án hình sự tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án được đảm bảo; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị ngăn chặn, khắc phục và phòng ngừa vi phạm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương thức kiểm sát tạm thời việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong lĩnh vực này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Một số lưu ý đối với Kiểm sát viên khi xác định tội danh

13/02/2023 09:11
(Kiemsat.vn) - Xác định đúng tội danh là cơ sở để áp dụng đúng pháp luật, đảm bảo nguyên tắc xử lý “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, thì mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Khi thực hành quyền công tố, Kiểm sát viên cần nắm chắc bốn yếu tố cấu thành tội phạm đối với từng loại tội danh cũng như phân biệt ranh giới giữa các tội danh với nhau.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

10/02/2023 09:00
(Kiemsat.vn) - Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã nghiên cứu, xây dựng và sử dụng thí điểm một số phần mềm hỗ trợ trong các khâu công tác kiểm sát, bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiệp vụ kiểm sát.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về những dấu hiệu tội phạm trong quy định tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố

10/02/2023 07:29
(Kiemsat.vn) - Theo tác giả - Trung tá Nguyễn Thanh Quang, phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai, cần quy định rõ “thông tin có dấu hiệu tội phạm là thông tin về hành vi giống hành vi mô tả trong ít nhất một điều luật quy định về tội phạm cụ thể” trong Bộ luật Hình sự hiện hành, giúp việc tố giác tập trung, có chọn lọc thể hiện rõ hành vi khách quan để cơ quan có thẩm quyền đánh giá việc tố giác, báo tin tội phạm và kiến nghị khởi tố có đúng hay không.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Về hợp đồng thông minh

07/02/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Với những đặc tính ưu việt, hợp đồng thông minh được xem là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ; tuy nhiên, việc tiếp thu và áp dụng loại hợp đồng này tại Việt Nam hiện nay là một thách thức không nhỏ cả về pháp lý và thực tiễn. Vì vậy, cần có sự nghiên cứu, đánh giá lợi ích của hợp đồng thông minh và tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế để ban hành khung pháp lý cho loại hợp đồng này.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Bất cập trong quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án “Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”

04/02/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án “đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” còn gặp một số bất cập liên quan đến việc quản lý đối tượng trong thời gian xác định nơi cư trú của họ; thời hạn chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện… Từ những bất cập trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản dưới luật có liên quan, tác giả đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang