Đại học Kiểm sát Hà Nội: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá I năm 2024

12/06/2024 07:49
(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 206/TB-T2-SÐH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa I ngành Luật (định hướng ứng dụng) năm 2024.

Đại học Kiểm sát Hà Nội: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá I năm 2024

(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 206/TB-T2-SÐH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa I ngành Luật (định hướng ứng dụng) năm 2024.
Bạn cần biết

Quy định mới về thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính

(Kiemsat.vn) - Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Bạn cần biết

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh năm 2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 08/6/2024, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 463/465 đại biểu tham gia tán thành với việc thông qua Nghị quyết (đạt tỷ lệ 95,07%).
Bạn cần biết

Quy định mới về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới

(Kiemsat.vn) - Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bạn cần biết

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

04/06/2024 10:07
(Kiemsat.vn) - Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; sau khi có ý kiến của Viện trưởng VKSND tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313.
Bạn cần biết

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

31/05/2024 23:31
(Kiemsat.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Bạn cần biết

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

29/05/2024 10:00
(Kiemsat.vn) - Ngày 24/5, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 34/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Bạn cần biết

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn giải quyết việc nuôi con khi ly hôn

28/05/2024 07:58
(Kiemsat.vn) - Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình; trong đó hướng dẫn giải quyết việc nuôi con khi ly hôn.
Bạn cần biết

Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

27/05/2024 15:03
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (VBQPPL).
Bạn cần biết

13 hành vi bị cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt

27/05/2024 10:46
(Kiemsat.vn) - Để đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt nêu rõ 13 hành vi bị cấm; đồng thời quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan trong thanh toán.
Bạn cần biết

Những điểm cần chú ý trong Án lệ số 71 về giải quyết vụ án dân sự

24/05/2024 09:39
(Kiemsat.vn) - ​​​​​​​Án lệ số 71/2024/AL được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào các ngày 20, 21, 23/02/2024 và được công bố theo Quyết định số 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 của Chánh án TAND tối cao; áp dụng từ ngày 15/5/2024. Nguồn án lệ là Quyết định giám đốc thẩm số 14/2022/DS-GĐT ngày 28/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao; theo đó, tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện VKSND tối cao nhất trí với Quyết định kháng nghị này. Tạp chí Kiểm sát xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
Bạn cần biết

Quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt

21/05/2024 20:15
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Bạn cần biết

Sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

21/05/2024 20:00
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Bạn cần biết

Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy định Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

17/05/2024 16:45
(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định.
Bạn cần biết

Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân

14/05/2024 07:53
(Kiemsat.vn) - Nghị định số 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Theo Nghị định này, người dân có trách nhiệm sử dụng tên, địa chỉ thật của mình khi phản ánh thông tin qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet để bảo đảm việc trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đến đúng người phản ánh thông tin.
Bạn cần biết

Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

09/05/2024 16:11
(Kiemsat.vn) - Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành, trong đó quy định rõ trình tự tiếp nhận, thu thập, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Bạn cần biết

Quy định mới của Bộ Chính trị về người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kể cả khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác

06/05/2024 14:36
(Kiemsat.vn) - Theo quy định của Bộ Chính trị, khi giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm mà thiếu công tâm, khách quan; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác hoặc miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm căn cứ, thủ tục theo quy định thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm dù đã nghỉ hưu hay chuyển công tác.
Bạn cần biết

Thông báo mời đặt mua ấn phẩm sách nghiệp vụ năm 2024

01/05/2024 17:16
(Kiemsat.vn) - Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2024, Tạp chí Kiểm sát phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) thực hiện tái bản và phát hành 03 cuốn sách.
Bạn cần biết

Đại học Kiểm sát Hà Nội: Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

01/05/2024 10:41
(Kiemsat.vn) - Năm 2024, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển sinh 350 chỉ tiêu nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân và cho xã hội.
Bạn cần biết

Luật Đất đai năm 2024: Quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

09/04/2024 16:07
(Kiểm sát) - Luật Đất đai năm 2024 đã được thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên, quy định về hoạt động lấn biển tại Điều 190 của Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2024.
Bạn cần biết
Đọc nhiều
Tư vấn
Văn bản mới
lên đầu trang