Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

15/07/2024 09:08
(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Bạn cần biết

Không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau

(Kiemsat.vn) - Căn cứ quy định mới về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đến hết ngày 31/01 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.
Bạn cần biết

Những điểm mới trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Giá.
Bạn cần biết

Ngành Kiểm sát nhân dân lấy ý kiến đối với 14 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương

(Kiemsat.vn) - Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, VKSND tối cao thông báo lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng đối với 14 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cụ thể:
Bạn cần biết

Cách tính mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2024

02/07/2024 08:45
(Kiemsat.vn) - Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như trước đây.
Bạn cần biết

Nghị định mới quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất

28/06/2024 15:55
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định này, việc xác định giá đất thực hiện theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.
Bạn cần biết

Từ ngày 01/7/2024, thẻ căn cước sẽ áp dụng theo mẫu mới

28/06/2024 14:15
(Kiemsat.vn) - Từ 01/7/2024, sẽ áp dụng mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước mới với quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước; quy cách, hình dáng, kích thước, chất liệu của giấy chứng nhận căn cước; mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BCA.
Bạn cần biết

Những điểm mới về chữ ký số chuyên dùng công vụ

27/06/2024 09:18
(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.
Bạn cần biết

Quy định mới về định danh và xác thực điện tử

26/06/2024 16:13
(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
Bạn cần biết

Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

21/06/2024 14:10
(Kiemsat.vn) - Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Bạn cần biết

Đại học Kiểm sát Hà Nội: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá I năm 2024

12/06/2024 07:49
(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 206/TB-T2-SÐH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa I ngành Luật (định hướng ứng dụng) năm 2024.
Bạn cần biết

Quy định mới về thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính

11/06/2024 10:20
(Kiemsat.vn) - Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Bạn cần biết

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh năm 2024

10/06/2024 08:30
(Kiemsat.vn) - Ngày 08/6/2024, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 463/465 đại biểu tham gia tán thành với việc thông qua Nghị quyết (đạt tỷ lệ 95,07%).
Bạn cần biết

Quy định mới về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới

07/06/2024 10:00
(Kiemsat.vn) - Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bạn cần biết

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

04/06/2024 10:07
(Kiemsat.vn) - Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; sau khi có ý kiến của Viện trưởng VKSND tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313.
Bạn cần biết

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

31/05/2024 23:31
(Kiemsat.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Bạn cần biết

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

29/05/2024 10:00
(Kiemsat.vn) - Ngày 24/5, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 34/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Bạn cần biết

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn giải quyết việc nuôi con khi ly hôn

28/05/2024 07:58
(Kiemsat.vn) - Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình; trong đó hướng dẫn giải quyết việc nuôi con khi ly hôn.
Bạn cần biết

Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

27/05/2024 15:03
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (VBQPPL).
Bạn cần biết

13 hành vi bị cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt

27/05/2024 10:46
(Kiemsat.vn) - Để đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt nêu rõ 13 hành vi bị cấm; đồng thời quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan trong thanh toán.
Bạn cần biết
Đọc nhiều
Tư vấn
Văn bản mới
lên đầu trang