Người đứng đầu cơ quan báo chí không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại 1 cơ quan báo chí

21/09/2023 16:13
(Kiemsat.vn) - Ngày 15/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

(Kiemsat.vn) - Ngày 06/9/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Bạn cần biết

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 
Bạn cần biết

Tuyển chọn và tiếp nhận công chức về công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch tuyển chọn và tiếp nhận công chức từ các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương và các ngành tư pháp khác về công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao.
Bạn cần biết

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân về việc lấy ý kiến tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2023.
Bạn cần biết

Bộ Công an đề nghị 6 giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

28/08/2023 11:07
(Kiemsat.vn) - Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một số nội dung nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bạn cần biết

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân

24/08/2023 16:47
(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 16/2023

22/08/2023 15:13
(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 16/2023 phát hành ngày 20/8/2023 có các nội dung chính sau đây:
Bạn cần biết

Quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

20/08/2023 07:58
(Kiemsat.vn) - Ngày 17/8/2023 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định này có hiệu lực từ 10/10/2023.
Bạn cần biết

Giới thiệu một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử

17/08/2023 17:09
(Kiemsat.vn) - Ngày 22/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 19/2023/QH15, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong đó có một số nội dung mới đáng chú ý:
Bạn cần biết

Infographic: Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

15/08/2023 21:52
(Kiemsat.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Bạn cần biết

Những trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định trả tự do ngay người bị tạm giữ, người bị tạm giam

14/08/2023 11:08
(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát có trách nhiệm áp dụng mọi phương thức kiểm sát theo quy định của pháp luật và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm pháp luật theo thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.
Bạn cần biết

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

12/08/2023 18:02
(Kiemsat.vn) - Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 19/2023/QH15, ban hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:
Bạn cần biết

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngày 01/10

10/08/2023 10:59
(Kiemsat.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 15/2023

08/08/2023 17:08
(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 15/2023 phát hành ngày 05/8/2023 có các nội dung chính sau đây:
Bạn cần biết

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu

07/08/2023 21:11
(Kiemsat.vn) - Ngày 23/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 22/2023/QH15, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật Đấu thầu năm 2023 gồm 10 Chương, 96 Điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:
Bạn cần biết

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

06/08/2023 12:55
(Kiemsat.vn) - Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 23/2023/QH15, ban hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:
Bạn cần biết

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

01/08/2023 14:09
(Kiemsat.vn) - Ngày 22/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 21/2023/QH15, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:
Bạn cần biết

Quy định về phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản do hành vi trái pháp luật gây ra

30/07/2023 20:47
(Kiemsat.vn) - Từ ngày 01/8/2023, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định chi tiết về phong tỏa tài khoản và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra.
Bạn cần biết

Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container từ ngày 01/8

26/07/2023 15:40
(Kiemsat.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, bắt đầu triển khai từ ngày 01/8 đến ngày 15/10/2023.
Bạn cần biết
lên đầu trang