Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2025, Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2024

20/02/2024 11:10
(Kiemsat.vn) - Sáng 19/02/2024, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.

Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2025, Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2024

(Kiemsat.vn) - Sáng 19/02/2024, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.
Bạn cần biết

VKSND tối cao ban hành Quy chế kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính

(Kiemsat.vn) - Quy chế kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính được áp dụng đối với VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Bạn cần biết

Hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự các cấp

(Kiemsat.vn) - Chánh án TAND tối cao ban hành Thông tư 03/2023/TT-TANDTC ngày 28/12/2023 hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024.
Bạn cần biết

Quy định mới về định giá đất

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Bạn cần biết

Ngành Kiểm sát nhân dân lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương

25/01/2024 15:31
(Kiemsat.vn) - Căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất theo tiêu chuẩn cống hiến.
Bạn cần biết

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Viễn thông năm 2023

23/01/2024 15:56
(Kiemsat.vn) - So với Luật Viễn thông năm 2009, Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 (Luật Viễn thông năm 2023) đã kế thừa, chỉnh lý và có những điểm mới cơ bản.
Bạn cần biết

VKSND tối cao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024

22/01/2024 13:41
(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành Thông báo số 11/TB-VKSTC về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 nhằm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Bạn cần biết

Những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023

20/01/2024 12:31
(Kiemsat.vn) - Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 30/2023/QH15). Trong đó có những nội dung cơ bản như sau:
Bạn cần biết

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện đề nghị tương trợ tư pháp về hình sự với các nước

13/01/2024 15:58
(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2024. Trong đó có một số nội dung cần lưu ý đối với các đơn vị trong toàn Ngành khi thực hiện đề nghị tương trợ tư pháp về hình sự với các nước.
Bạn cần biết

Ngành Kiểm sát nhân dân hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2025 - 2030”

09/01/2024 09:39
(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành hướng dẫn quán triệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm, cụ thể, sát với điều kiện, tính chất hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.
Bạn cần biết

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân không sử dụng tên, hình ảnh, phù hiệu của Ngành làm ảnh đại diện, tài khoản cá nhân trên Internet, mạng xã hội

05/01/2024 10:29
(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những nội dung của Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020.
Bạn cần biết

Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024

02/01/2024 15:13
(Kiemsat.vn) - Tại Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, Viện trưởng VKSND tối cao xác định chủ đề thi đua là “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024"; nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.
Bạn cần biết

Quản lý, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân

22/12/2023 14:47
(Kiemsat.vn) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký Quyết định số 444/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2023.
Bạn cần biết

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

19/12/2023 16:24
(Kiemsat.vn) - Ngày 18/12/2023, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ về tăng cường lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Bạn cần biết

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

18/12/2023 15:42
(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán.
Bạn cần biết

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý

15/12/2023 15:22
(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức có hiệu lực từ ngày 07/12/2023, trong đó nêu rõ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Bạn cần biết

VKSND tối cao lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của chính phủ năm 2023

09/12/2023 18:52
(Kiemsat.vn) - Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, VKSND tối cao thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023 cho 22 tập thể trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Bạn cần biết

Quy định mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

01/12/2023 11:07
(Kiemsat.vn) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2023.
Bạn cần biết

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức

27/11/2023 15:17
(Kiemsat.vn) - Ngày 23/11/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Bạn cần biết

Kiện toàn Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/11/2023 13:56
(Kiemsat.vn) - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa ký ban hành Quyết định số 419/QĐ-VKSTC về kiện toàn Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng.
Bạn cần biết
lên đầu trang