Điểm qua những Luật quan trọng có hiệu lực từ năm 2021

05/01/2021 13:45
(Kiemsat.vn) - Năm 2020 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua khá nhiều Luật mới cũng như sửa đổi, bổ sung một số Luật và Bộ Luật khác có hiệu lực kể từ 01/1/2021.
lên đầu trang