Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

01/09/2023 08:00

(kiemsat.vn)
Đa số vụ việc khiếu kiện mà người dân không chấp nhận kết quả giải quyết và khởi kiện đến Tòa án đều có những vi phạm, thiếu sót nhất định từ các cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bài viết nhận diện những thiếu sót, vi phạm, trên cơ sở đó đưa những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

1. Một số vấn đề rút ra thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Theo thống kê trong 03 năm (từ năm 2020 đến năm 2022), số lượng vụ án hành chính trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên được thụ lý, giải quyết hàng năm tăng hơn 10% so với thời gian trước đó, đặc biệt là số vụ án do Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm với nội dung khởi kiện chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý đất đai (tổng số 2.136 vụ/ 2.644 vụ đã thụ lý, chiếm tỉ lệ 80,78%). 

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp tỉnh thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã ban hành 51 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục nguyên nhân và điều kiện để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, không đúng hiện trạng, đất đang có tranh chấp..., vi phạm thẩm quyền giải quyết xử lý vi phạm hành chính về đất đai, vi phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vi phạm về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai... Hầu hết các văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu (đạt tỉ lệ trên 95%). Trong tháng 4/2022, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên từ năm 2020 đến năm 2022” với sự tham gia của Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Qua đó kiến nghị UBND 12 tỉnh, thành phố trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên kiểm tra, xem xét, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 về việc tham gia đối thoại, tham gia tranh tụng tại phiên tòa hành chính, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện để đảm bảo việc giải quyết vụ án hành chính của Tòa án được kịp thời, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, Nhà nước. Đồng thời, nhận diện những thiếu sót, vi phạm phổ biến xảy ra trong lĩnh vực quản lý đất đai, cụ thể như sau:

- Vi phạm trong việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ): Pháp luật đất đai quy định khi cấp hoặc thu hồi GCNQSDĐ phải căn cứ vào nguồn gốc hình thành, quá trình sử dụng nhà, đất và áp dụng pháp luật tại thời điểm cấp hoặc thu hồi GCNQSDĐ. Mặc dù vậy, trong thực tế có nhiều trường hợp UBND từ chối cấp hoặc thu hồi GCNQSDĐ không đúng quy định và thực tế sử dụng đất. Cụ thể: Xác minh nguồn gốc đất chưa đầy đủ, không đúng thực tế dẫn đến việc chuyển trả hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng quy định; không xem xét đầy đủ nguồn gốc đất và các tài liệu có liên quan dẫn đến xác định không đúng loại đất khi cấp GCNQSDĐ; cấp GCNQSDĐ dựa trên các giấy tờ, tài liệu không có giá trị pháp lý; vi phạm trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; quá trình lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không tiến hành thủ tục kiểm tra thực địa của thửa đất nên không phát hiện ra đất không thuộc địa giới hành chính của địa phương mình, từ đó lập hồ sơ đề nghị UBND cấp GCNQSDĐ không đúng thẩm quyền; cấp GCNQSDĐ chồng lấn lên phần diện tích đất của người khác đang sử dụng; cấp GCNQSDĐ không đúng đối tượng do không xem xét đầy đủ nguồn gốc đất trong trường hợp chủ sử dụng đất đã chết, không để lại di chúc, tài sản chung chưa được chia; vi phạm về việc không thực hiện cấp GCNQSDĐ đối với đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004; vi phạm về việc xác định hạn mức cấp đất ở đối với đất ở gắn với ao, vườn (đất thổ cư); không giải quyết hồ sơ xin xác định lại và công nhận diện tích đất ở đối với diện tích đất đã được cấp GCNQSDĐ; vi phạm về việc không thực hiện việc cấp GCNQSDĐ đối với đất có diện tích không đủ hạn mức đất ở nhưng đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004; không cấp GCNQSDĐ cho người thứ ba ngay tình; từ chối thực hiện cấp GCNQSDĐ dựa trên tờ khai di sản thừa kế và thỏa thuận thừa kế thiếu hàng thừa kế do không được UBND cấp xã chứng thực là không đúng quy định; không kiểm tra, xác minh tình trạng sử dụng đất thực tế mà từ chối cấp GCNQSDĐ.

- Vi phạm trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những vấn đề quan trọng có tác động lớn đến người sử dụng đất, gây áp lực cho cơ quan hành chính Nhà nước và cũng là đối tượng bị khởi kiện vụ án hành chính nhiều nhất hiện nay. Mặc dù Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định khá đầy đủ, chặt chẽ nhưng trong thực tiễn việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cũng có trường hợp UBND, Chủ tịch UBND thực hiện không đúng dẫn đến khiếu kiện. Cụ thể: Không có thông báo thu hồi đất, không có quyết định thu hồi đất, không giao quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người thu hồi đất, không bồi thường về đất và tài sản trên đất (nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng); giao đất tái định cư chậm trễ và áp dụng giá đất tính tiền sử dụng đất đối với đất tái định cư không đúng thời điểm thu hồi dẫn đến giá đất tái định cư cao hơn tại thời điểm thu hồi; điều chỉnh diện tích đất thu hồi sau thời điểm ban hành quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng dẫn đến diện tích đất ở còn lại không đủ để ở nên thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm trễ, áp giá đất tái định cư cao hơn giá tại thời điểm thu hồi; UBND cấp có thẩm quyền không thu thập, xác minh chính xác thông tin hộ gia đình (trường hợp hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi) dẫn đến bố trí tái định cư không đúng quy định và không hỗ trợ sản xuất, ổn định cuộc sống; xác định sai về nguồn gốc và người sử dụng đất dẫn đến ban hành quyết định bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng; vi phạm trong việc xác định không đúng hạn mức đất ở của hộ gia đình có đất bị thu hồi dẫn đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật; không bồi thường chi phí đầu tư vào đất, không hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm cho hộ gia đình đối với những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật khi thu hồi đất; xác định giá để tính tiền bồi thường không phù hợp với thực tế, không công bằng giữa các thửa đất bị thu hồi và đất tái định cư; xác định nguồn gốc đất không đúng dẫn đến không bồi thường khi thu hồi đất cho hộ gia đình có đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004; không ban hành quyết định phê duyệt chậm chi trả sau khi đã ban hành quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền; thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ không đúng theo quy định đối với đất được sử dụng từ trước ngày 15/10/1993 dẫn đến giải quyết khiếu nại không đúng; không ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án tái định cư cùng một ngày dẫn đến áp dụng không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho người có đất bị thu hồi.

- Vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp về đất đai: Vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại về cấp, thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết khiếu nại không đúng đối với trường hợp UBND cấp xã vượt quá thẩm quyền khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ; vi phạm về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc từ chối giải quyết hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của UBND cấp xã; vi phạm thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại đối với việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; vi phạm về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND xã, phường đối với nội dung khiếu nại về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo các Điều 61, 62 Luật đất đai năm 2013; không thu thập đầy đủ tài liệu khi giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại về xác định nguồn gốc đất; vi phạm trong việc giải quyết tranh chấp đất đai như không tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai, vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai…

Nguyên nhân của vi phạm, thiếu sót:

- Nguyên nhân khách quan: Hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai rất phức tạp và thay đổi qua các thời kỳ, bộc lộ nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và chưa rõ ràng, thống nhất, lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung dẫn đến khó khăn khi áp dụng pháp luật. Thực tiễn thi hành Luật đất đai năm 2013 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật có nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa được điều chỉnh kịp thời; quy định về người sử dụng đất (theo khoản 2 Điều 5 Luật đất đai năm 2013) chưa đầy đủ, rõ ràng; quy định về giá đất còn chưa hợp lý, thiếu tính thống nhất; cơ chế thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều vướng mắc, bất cập; quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai còn một số nội dung chưa cụ thể, chi tiết. Tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phát triển nhanh trong thời gian qua; theo đó, nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai thực hiện dẫn đến phải giải tỏa, thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phát sinh nhiều thủ tục, nhiều giao dịch hơn nên phát sinh nhiều khiếu nại, khởi kiện cơ quan hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai; trình tự, thủ tục để ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Luật tổ chức chính quyền địa phương, các luật chuyên ngành (Bộ luật Dân sự, Luật khiếu nại, Luật xử lý vi phạm hành chính...), Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của UBND cấp tỉnh về giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...; hệ thống dữ liệu thông tin đất đai chưa hoàn chỉnh; tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước chưa tương xứng với yêu cầu triển khai thi hành pháp luật đất đai trên thực tế…

- Nguyên nhân chủ quan: Nhiều vi phạm, thiếu sót xảy ra trong lĩnh vực quản lý đất đai nêu trên có phần trách nhiệm thuộc lỗi chủ quan của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền trong các cơ quan quản lý, tổ chức đó. Nguyên nhân chủ quan này do công tác quản lý bị buông lỏng và có những sai sót, dẫn đến các khiếu kiện hành chính kéo dài; việc bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực làm công tác quản lý nhà nước về đất đai có lúc, có nơi còn chưa phù hợp; việc cấp GCNQSDĐ chủ yếu theo kê khai, không tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trạng và thực tế sử dụng nên không phát hiện được sai sót trước khi cấp, đo đạc không chính xác diện tích… Việc thực hiện cập nhật thông tin, thống kê, kiểm kê, quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ chưa được UBND, người có trách nhiệm, thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước tại các địa phương thực hiện thường xuyên, chưa đúng quy định, còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ quy định của pháp luật hoặc việc tuyên truyền giải thích pháp luật trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng chưa thấu tình, đạt lý; lực lượng công chức làm công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai chưa tương xứng với khối lượng công việc phát sinh; trình độ, nhận thức, kinh nghiệm của một bộ phận công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai còn hạn chế… Trong khi đó người sử dụng đất chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình nên dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai, làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai

- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai:

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết và ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Trong đó, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (thường xuyên, định kỳ), sự phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của quyết định ban hành, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ba là, cần tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương; tập trung ưu tiên nguồn lực, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai; công tác đăng ký, rà soát biến động, thống kê đất đai; công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư tại địa phương; kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ công chức của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là ở cấp cơ sở, đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố; có sự phân công, phân cấp rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ công chức có nghiệp vụ chuyên sâu về pháp luật hành chính, nắm vững quy trình và kỹ thuật thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong mỗi loại công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn hoặc của UBND, Chủ tịch UBND các cấp.

Bốn là, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách về lĩnh vực đất đai địa phương. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong công tác lập, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai thực hiện các dự án. Người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước cần xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường đối thoại với công dân trong lĩnh vực quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện trách nhiệm trực tiếp, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được khách quan, đúng quy định. Việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người thì cần kiên trì đối thoại, xem xét thực tiễn khách quan để vận dụng chính sách có lợi nhất cho người dân và có giải pháp phù hợp đảm bảo việc giải quyết vừa đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn tại địa phương, vừa đảm bảo sự đồng thuận của người dân. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những xung đột, mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý Nhà nước với người dân, góp phần hạn chế việc phát sinh khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai. Phát hiện kịp thời những hành vi lạm quyền, thiếu trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về đất đai, kịp thời uốn nắn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, không để tồn tại kéo dài; công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, nhất là các vấn đề về quyền lợi của người dân, các vấn đề về chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo pháp luật đất đai được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, thống nhất, góp phần giảm thiểu những vi phạm phức tạp phát sinh từ lĩnh vực quản lý đất đai.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính. Trường hợp cần thiết, UBND, Chủ tịch UBND có thể linh hoạt thực hiện cơ chế tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại (trong đó có lãnh đạo các cơ quan Tòa án, VKSND cùng cấp) trước khi quyết định giải quyết vụ việc, nhất là các vụ việc có khiếu nại, phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhằm tránh sai sót trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính.

- Đối với VKSND các cấp:

Một là, lãnh đạo VKSND các cấp cần quan tâm về công tác cán bộ; bố trí, sắp xếp đủ số lượng công chức, Kiểm sát viên, đồng thời đảm bảo tính ổn định để có những Kiểm sát viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng phân tích, tổng hợp và am hiểu nhiều lĩnh vực đặc biệt là nắm chắc các văn bản về lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện chuyên trách kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; chú trọng việc cập nhật, phổ biến các văn bản, quy định mới của pháp luật. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, lãnh đạo đơn vị tổ chức thảo luận trong đơn vị để trao đổi, nghiên cứu, tập trung trí tuệ tập thể; Kiểm sát viên cần thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh  nghiệm, rèn luyện kỹ năng, thao tác nghề nghiệp.

Hai là, thực hiện tốt quyền kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó, chú trọng kiến nghị đối với từng loại vi phạm cụ thể trong từng vụ án như: Liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (về điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), liên quan đến cấp, thu hồi GCNQSDĐ, vi phạm liên quan đến thu hồi đất (căn cứ thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất), liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… góp phần chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công tác quán lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.

Ba là, chú trọng quan hệ phối hợp giữa hai ngành Viện kiểm sát và Tòa án, giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính ngay từ yêu cầu thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án có căn cứ, đúng pháp luật.

Bốn là, VKSND các tỉnh, thành phố cần xác định trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, công tác phối hợp với chính quyền địa phương thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, trong đó chú trọng xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND cấp tỉnh với Ban cán sự đảng UBND cấp tỉnh nhằm tạo cơ sở, tiền đề để Viện kiểm sát chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trao đổi với chính quyền địa phương về tình hình, diễn biến các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trên địa bàn.

Năm là, thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị. Thông qua công tác kiểm sát trong lĩnh vực này, tổng hợp các dạng vi phạm, thiếu sót của các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức này để tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc ban hành các văn bản kiến nghị, trao đổi để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục, phòng ngừa vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các địa phương.

Góp ý một số vấn đề khi sửa đổi Luật đất đai

(Kiemsat.vn) - tiễn áp dụng Luật đất đai thời gian qua, tác giả đưa ra ý kiến góp ý đối với một số quy định của Dự thảo như: Về thu hồi và chính sách bồi thường, tái định cư; quy định về hộ gia đình sử dụng đất, quy định về bảng giá đất…

VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị phúc thẩm vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

(Kiemsat.vn) - Nhận thấy Bản án sơ thẩm số 36/2021/DS-ST ngày 09/11/2021 xét xử vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” có nhiều vi phạm, ngày 09/12/2021 VKSND cấp cao tại Hà Nội đã có Quyết định số 04/QĐKNPT-VC1-DS kháng nghị phúc thẩm theo hướng hủy Bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang