Tài sản chung của các thành viên trong gia đình là gì?!

28/03/2017 09:44

(Kiểm sát.vn). Sở hữu chung của các thành viên gia đình lần đầu được ghi nhận trong BLDS năm 2015, theo đó, giữa các thành viên trong gia đình có mối quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng cũng có thể tồn tại khối tài sản chung với nhau.

Tài sản chung sở hữu hoặc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình
Tài sản chung sở hữu hoặc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình

Theo đó Điều 212 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định sở hữu chung của các thành viên trong gia đình như sau:

  1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
  2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt chung của các thành viên trong gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sư đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định  tại Điều 213 của Bộ luật này.

Như vậy, nguồn gốc tài sản chung của các thành viên trong gia đình hình thành trên cơ sở đóng góp, cùng tạo lập theo các căn cứ xác lập quyền sở hữu khác được pháp luật thừa nhận; cơ chế thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung giữa các thành viên gia đình là cơ chế thỏa thuận, các thành viên gia đình thống nhất ý chí về các trường hợp chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản; sự thỏa thuận của các thành viên trong hộ gia đình đối với chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung khi tài sản này là động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong gia đình; trường hợp các bên không thỏa thuận, pháp luật không quy định thì buộc các thành viên trong gia đình thực hiện quyền sở hữu theo nguyên tắc chung theo phần, trừ trường hợp sở hữu chung của vợ chồng.

Thanh Huyền

Chồng vay tiền chơi cá độ, vợ có phải cùng trả nợ không?

Gần đây, chồng tôi có vay một khoản tiền khá lớn để chơi cá độ bóng đá và bị thua. Hiện chúng tôi chưa ly hôn, vậy tôi có trách nhiệm phải cùng chồng trả khoản nợ đó không?

Tiền trúng số có được chia khi ly hôn không?

Vợ chồng tôi đã kết hôn và chung sống với nhau được hơn 15 năm. Nay chúng tôi muốn ly hôn. Về con cái và mọi tài sản khác chúng tôi đã thỏa thuận được, riêng khoản tiền 75 triệu chồng tôi trúng xổ số trước đây còn tranh chấp do chồng tôi nói đó là tài sản riêng. Tôi muốn hỏi khoản tiền này tôi có được chia không?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang