Chồng vay tiền chơi cá độ, vợ có phải cùng trả nợ không?

17/07/2017 01:55

Gần đây, chồng tôi có vay một khoản tiền khá lớn để chơi cá độ bóng đá và bị thua. Hiện chúng tôi chưa ly hôn, vậy tôi có trách nhiệm phải cùng chồng trả khoản nợ đó không?

Trường hợp của bạn, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Trong trường hợp vợ chồng bạn chưa ly hôn thì các quan hệ về quyền và nghĩa vụ phát sinh vẫn được áp dụng theo pháp luật hôn nhân và gia đình.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định các nghĩa vụ được xác định là nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng, gồm:

– Nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch do vợ chồng cùng nhau thỏa thuận xác lập lên hoặc nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do một trong 2 bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

– Các nghĩa vụ phát sinh từ việc vợ, chồng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc vợ hoặc chồng sử dụng tài sản riêng song nhằm mục đích duy trì, phát triển khối tài sản chung, tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của pháp luật dân sự, cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường;

–  Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo đó, trong thời gian 2 vợ chồng bạn chung sống với nhau, nếu nghĩa vụ từ khoản vay của chồng bạn thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì được xác định là nghĩa vụ chung của cả vợ/ chồng, và bạn cũng phải có trách nhiệm trả nợ.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng thì:

“Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.”

Như vậy, theo quy định trên thì khoản nợ của chồng bạn là khoản nợ riêng, không vì nhu cầu của gia đình mà chỉ phục vụ cho mục đích vui chơi riêng nên được xác định là nghĩa vụ riêng của chồng bạn. Vì thế, trong trường hợp này, bạn không có nghĩa vụ phải cùng trả nợ với chồng bạn.

Phạm Hằng

Người chưa thành niên có đứng tên sổ đỏ được không?

Tôi định tặng cho cháu nội một căn nhà gắn liền với đất, nhưng hiện cháu mới 14 tuổi. Vậy, lúc này cháu tôi có được nhận nhà đất và được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không?

Tiền trúng số có được chia khi ly hôn không?

Vợ chồng tôi đã kết hôn và chung sống với nhau được hơn 15 năm. Nay chúng tôi muốn ly hôn. Về con cái và mọi tài sản khác chúng tôi đã thỏa thuận được, riêng khoản tiền 75 triệu chồng tôi trúng xổ số trước đây còn tranh chấp do chồng tôi nói đó là tài sản riêng. Tôi muốn hỏi khoản tiền này tôi có được chia không?
(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang