Viện kiểm sát nhân dân được giao bổ sung 730 Kiểm sát viên các ngạch

05/03/2024 15:40

(kiemsat.vn)
Theo Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân được giao bổ sung 730 Kiểm sát viên các ngạch.

Cụ thể, giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân trong tổng số biên chế được giao giai đoạn 2022 - 2026 để thực hiện nhiệm vụ là:

- Bổ sung 12 Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nâng tổng số Kiểm sát viên cao cấp tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên 140 người;

- Bổ sung 16 Kiểm sát viên cao cấp cho các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, nâng tổng số Kiểm sát viên cao cấp tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao lên 124 người;

- Bổ sung 702 Kiểm sát viên sơ cấp cho các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, nâng tổng số Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân lên 6.917 người.

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định số lượng Kiểm sát viên của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới theo đúng quy định.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Thường trực Ủy ban Tư pháp tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thấy rằng, thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo thực hiện cơ bản nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với chủ trương bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 29/02/2024, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao và họp Hội đồng khoa học lần thứ Nhất năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang