Công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao

01/03/2024 08:00

(kiemsat.vn)
Ngày 29/02/2024, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao và họp Hội đồng khoa học lần thứ Nhất năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; các đồng chí là thành viên Hội đồng khoa học và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 419/QĐ-VKSTC ngày 20/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng gồm 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, thành viên Hội đồng;

Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Thường trực Hội đồng; ông Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng;

Ông Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Vương Văn Bép, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; bà Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Thư ký Hội đồng.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng Khoa học VKSND tối cao có nhiệm vụ tư vấn về mặt khoa học, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành Kiểm sát nhân dân, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng chiến lược phát triển khoa học, nguồn nhân lực khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; xây dựng và thực hiện các định hướng, chương trình, kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm, bao gồm các chương trình hợp tác khoa học với nước ngoài trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, tham gia ý kiến trong việc đánh giá các công trình khoa học, các giáo trình giảng dạy, đề án, dự án của Ngành, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác khoa học của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những đóng góp của Hội đồng khoa học VKSND tối cao trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định, việc kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao là hết sức cần thiết và đây không chỉ là Hội đồng của VKSND tối cao mà là của toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và thời gian tới, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, Hội đồng khoa học VKSND tối cao cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ để nghiên cứu, tư vấn và tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao về những vấn đề khoa học, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành; nghiên cứu, tư vấn và tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; triển khai tổ chức nghiên cứu những vấn đề mới, cấp bách mà Đảng, Nhà nước và Ngành đang quan tâm, giao phó.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội đồng khoa học VKSND tối cao cần cải tiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tăng cường phối hợp với một số cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao trong nghiên cứu khoa học; lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn; rà soát, đổi mới quy trình, cách làm; đồng thời, tổ chức các hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp, linh hoạt; cần lựa chọn vấn đề nghiên cứu, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm mục tiêu hoạt động; sản phẩm khoa học phải đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra.

Ngay sau Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng Khoa học VKSND tối cao đã họp Phiên thứ nhất (mở rộng) để thảo luận cho ý kiến về định hướng nghiên cứu khoa học năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân và những vấn đề lớn cần xin ý kiến trong xây dựng 4 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Kiemsat.vn) - Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” và “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Hội nghị triển khai phần mềm "Trợ lý ảo" trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 28/02/2024, tại Quảng Ninh, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phần mềm trợ lý ảo của VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh và PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát thuộc VKSND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang