Trao đổi bài viết: Áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” thế nào cho đúng?

15/10/2018 09:41

(kiemsat.vn)
Tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” là một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015. Nếu các tình tiết đã được BLHS quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Về bài viết: Áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” thế nào cho đúng? của tác giả Đỗ Tấn Phước - VKSND tỉnh Bình Định, đăng trên kiemsat.vn ngày 12/10/2018, tôi có ý kiến trao đổi như sau:

Người dưới 18 tuổi phạm tội, BLHS năm 2015 đã có Chương XII quy định trách nhiệm hình sự nhẹ hơn người đủ 18 tuổi (Điều 90 - Điều 107 BLHS) nhằm tạo điều kiện cho người phạm tội dưới 18 tuổi có điều kiện phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần, trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Thế nhưng, BLHS năm 2015 không có quy định tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà Điều 51, 52 BLHS quy định áp dụng chung cho người phạm tội (người đủ 18 tuổi và người dưới 18 tuổi).

Do đó, tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” là một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS. Nếu các tình tiết đã được BLHS này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội và xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu tình tiết “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” mà điều luật đã có quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt thì áp dụng quy định tại chương XII- BLHS để xử lý đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội và xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu tình tiết “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” mà điều luật không có quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt thì phải áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tương tự điểm o khoản 1 thì điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS cũng quy định các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: “Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên”. Vậy, người dưới 16 tuổi (đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi) phạm tội đối với người dưới 16 tuổi; phụ nữ có thai phạm tội đối với phụ nữ có thai; người đủ 70 tuổi trở lên phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên, nếu điều luật không có quy định tình tiết định khung tăng nặng hình phạt đối với các tình tiết nêu trên thì phải áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như “Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS đối với người phạm tội dưới 16 tuổi, người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc người phạm tội là người từ đủ 70 tuổi trở lên.

Xem thêm>>>

Cần thống nhất cách hiểu thời điểm xác định "người dưới 18 tuổi bị kết án"

4 loại vụ án hình sự có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi không thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang