Quy định có lợi và bất lợi của BLHS năm 2015 đối với người từ 14-16 tuổi phạm tội

15/11/2017 08:32

(kiemsat.vn)
Bộ luật hình sự năm 2015 đã chỉ rõ 29 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự thuộc 04 nhóm tội mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Theo quy định của BLHS 1999, các tội phạm mà người chưa thành niên phải chịu TNHS là khá rộng, cụ thể tại Điều 12 BLHS  năm 1999 quy định:

  1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
  2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, những trường hợp người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi tự mình thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là không nhiều, chủ yếu tập trung vào một số tội thuộc nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, các tội xâm phạm sở hữu; còn phần lớn các trường hợp khác các em tham gia thực hiện tội phạm là do bị người khác xúi giục, lôi kéo… Bản thân các em không nhận thức được một cách đầy đủ về mức độ nguy hiểm của hành vi.

Bộ luật hình sự năm 2015 đã chỉ rõ hơn những tội phạm cụ thể mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, các em chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về việc thực hiện 29 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự thuộc 04 nhóm tội: Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người; các tội xâm phạm sở hữu; các tội phạm về ma túy; các tội xâm phạm an toàn công cộng.

Bộ luật hình sự năm 2015 không phân biệt trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội theo các loại tội phạm (ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng) như Bộ luật hình sự năm 1999.

* Quy định có lợi của BLHS năm 2015: Người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS về việc thực hiện 29 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong BLHS thuộc 04 nhóm tội phạm như đã nêu ở trên. Đồng thời người từ đủ 14 đến dưới 16 cũng chỉ phải chịu TNHS đối với hành vi chuẩn bị phạm 04 tội danh, gồm: tội giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. (BLHS 1999 quy định phạm vi các tội mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS rộng hơn BLHS 2015).

* Quy định bất lợi: Theo BLHS  năm 2015 người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi mà phạm một trong các tội được quy định thì phải chịu TNHS mà không phân biệt tội đó là ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng như BLHS năm 1999.

                                                                                  Hồ Nguyễn Quân

TAQS khu vực 1 Quân khu 4

Bài có liên quan>>>

Những trường hợp người chưa thành niên bị kết án được coi là không có án tích 

Cơ quan nào có thẩm quyền đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng?

Người chưa thành niên có đứng tên sổ đỏ được không?

Chống người thi hành công vụ gây thương tích dưới 11% xử lý theo tội danh nào?       

(Kiemsat.vn) - Qua thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án chống người thi hành công vụ cho thấy có một số quan điểm không thống nhất về việc áp dụng điều luật đối với hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ gây hậu quả thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người thi hành công vụ với tỷ lệ dưới 11%.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang