Năm 2018: Ngành KSND tỉnh Đắk Lắk tích cực, chủ động trong phối hợp công tác

21/12/2018 08:10

(kiemsat.vn)
Bên cạnh việc không ngừng lỗ lực, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành,  thì ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đắk Lắk là một tỉnh trọng điểm của khu vực miền trung Tây Nguyên, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, tính chất, mức độ của tội phạm ngày càng nghiêm trọng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng; số lượng các vụ phạm tội và người phạm tội bị các cơ quan chức năng khởi tố đề điều tra, truy tố, xét xử biến động thất thường và có chiều hướng gia tăng; một số vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người chưa được giải quyết dứt điểm...

 Hội nghị kiểm điểm công tác phối hợp liên ngành Công an - VKSND - TAND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới, năm 2018, lãnh đạo VKSND tĩnh đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trong đó, một số giải pháp đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, đó là:

Một là, ngành KSND tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm trong công tác phối hợp liên ngành; tích cực tìm biện pháp đổi mới phương thức phối hợp giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra và Tòa án, hoặc giữa VKSND tỉnh với các cơ quan hữu quan để xây dựng mối quan hệ thực chất, hiệu quả trên cở sở chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành; chủ động phối hợp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết án hình sự năm 2018, VKSND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ  với Công an và TAND tỉnh phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án mang tính chất nhóm, án trọng điểm về ma tuý, vi phạm giao thông, vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… đã chủ động phối hợp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án nên chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở mức thấp; các trường hợp khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Hai là, tăng cường phối hợp với các ngành Công an, Tòa án để thực hiện tốt các chuyên đề, đề án phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia các Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người của tỉnh để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ gìn trật tự trị an xã hội, ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Cơ quan điều tra trong việc xử lý các đối tượng cầm đầu các băng, ổ nhóm tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm "tín dụng đen", tội phạm ma túy… Đặc biệt, Kiểm sát viên phải luôn đi sâu, đi sát và “đi cùng” lực lượng Điều tra viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, luôn có mặt tại hiện trường các vụ việc, bất kể thời gian, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ án được nhanh chóng, triệt để và đạt chất lượng.

Ba là, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói chung và việc kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, VKSND hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2017 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, định kỳ hàng tháng, Viện kiểm sát đã họp với Cơ quan điều tra để đánh giá tình hình tội phạm, phân loại thông tin tội phạm, nếu có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành xác minh, giải quyết theo quy định; những tin báo về tội phạm phức tạp đều được hai ngành thảo luận, bàn bạc thống nhất quan điểm giải quyết; việc phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm được thực hiện triệt để; việc để quá hạn giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ngày càng được hạn chế.

Bốn là, VKSND hai cấp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp rà soát, phân loại án tạm đình chỉ theo đúng quy định của pháp luật, qua đó liên ngành đã làm rõ lý do, căn cứ tạm đình chỉ, thời hạn tạm đình chỉ, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và các căn cứ phục hồi hoặc đình chỉ vụ án đối với vụ án tạm đình chỉ. Đối với những trường hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc do thay đổi quy định của pháp luật mà hành vi phạm tội không bị coi là tội phạm nữa, VKSND hai cấp đã kịp thời yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cùng cấp ra quyết định đình chỉ hoặc tự mình ra quyết định đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Năm là, tích cực phối hợp với Công an, TAND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ đối với liên ngành cấp huyện, theo đó, đã lựa chọn những địa phương có mối quan hệ phối hợp liên ngành chưa tốt hoặc những nơi để xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ để tiến hành kiểm tra. Năm 2018, VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp 03 ngành Công an, VKSND và TAND tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự tại liên ngành Công an, VKSND và TAND 02 huyện Cư Mgar và Ea Kar. Thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành, VKSND tỉnh đã tổng hợp các vi phạm cũng như khó khăn, vướng mắc của liên ngành cấp huyện để ban hành các kết luận kiến nghị lãnh đạo chỉ đạo khắc phục.

Sáu là, nhằm đảm bảo điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm, tránh làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm, VKSND tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Công an tỉnh xây dựng và ban hành “Quy chế phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu phạm tội”.

Năm 2018, VKSND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TAND tỉnh trong việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, trong đó đặc biệt là phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm chung cho cả hai ngành. Trong năm, VKSND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành tòa án tổ chức được 177 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Trong đó, hai cấp kiểm sát đã phối hợp tổ chức được 93 phiên tòa rút kinh nghiệm chung cho cả hai ngành Viện kiểm sát và Tòa án (tăng 16 phiên so với năm 2017); 84 phiên tòa rút kinh nghiệm riêng cho ngành Kiểm sát. Lãnh đạo hai ngành VKSND và TAND tỉnh đã trực tiếp dự, tham gia ý kiến chỉ đạo một số phiên tòa rút kinh nghiệm ở cả hai cấp; qua đó giúp lãnh đạo VKS hai cấp đánh giá sát, đúng năng lực của từng Kiểm sát viên, để từ đó sắp xếp, bố trí cán bộ đúng với năng lực, sở trường của từng cán bộ, Kiểm sát viên. Bên cạnh đó, năm 2018 VKSND tỉnh và TAND tỉnh cũng đã phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống truyền hình trực tuyến từ phòng xử án đến các điểm cầu của VKSND và Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh, vì vậy trong năm 2019 và những năm tiếp theo ngành KSND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các phiên toàn rút kinh nghiệm trực tuyến giữa hai ngành Tòa án và VKSND ở cả hai cấp trong tỉnh.

Ngoài ra, VKSND tỉnh đã chủ trì, chủ động phối hợp với Công an và Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, văn bản phối hợp liên ngành cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tiễn công tác đấu tranh tấn công, trấn áp, phòng ngừa tội phạm và công tác phối hợp liên ngành ở địa phương.

Bảy là, ngoài việc chú trọng việc tự đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, thì lãnh đạo VKSND tỉnh đã phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm sát hình sự và dân sự tại VKSND tỉnh cho lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong toàn ngành qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, giúp cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tám là, liên ngành Công an, VKSND và Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì việc tổ chức giao ban liên ngành định kỳ, để kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ và tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành cũng như trong công tác phối hợp liên ngành; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án đã xảy ra, đặc biệt là đối với các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa công tác phối hợp liên ngành ngày càng thực chất, hiệu quả hơn./.

Xem thêm>>>

VKSND thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp liên ngành

Sơn La: Tăng cường công tác phối hợp liên ngành

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang