Thẩm quyền giải quyết của TA trong kinh doanh, thương mại

15/04/2017 10:09

(kiemsat.vn)
BLTTDS năm 2015 đã bổ sung 02 loại tranh chấp, 02 loại yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Theo đó, 02 loại tranh chấp về kinh doanh, thương mại, gồm:

– Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty (khoản 3 Điều 30);

– Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần (khoản 4 Điều 30).

02 loại yêu cầu về kinh doanh, thương mại, gồm:

– Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (khoản 1 Điều 31);

– Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết án (khoản 3 Điều 31).

Việc BLTTDS năm 2015 bổ sung như trên nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại cũng như bảo đảm phù hợp với quy định của các luật khác có liên quan.

Kỳ Sơn

Kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự

(Kiemsat.vn) - So với BLTTDS năm 2004, BLTTDS 2015 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự.

BLTTDS năm 2015 bổ sung 03 loại nguồn chứng cứ mới

(Kiemsat.vn) - Nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án một cách khách quan, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi quan trọng về nguồn chứng cứ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang