Tăng thời hạn cho đương sự khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện 

05/07/2017 09:00

(kiemsat.vn)
Nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của đương sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã kéo dài thời hạn mà đương sự có quyền khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án.

Thủ tục nhập hộ khẩu cho con mới sinh

Tại Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Việc Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định thời hạn thực hiện quyền khiếu nại của đương sự và quyền kiến nghị của Viện kiểm sát quá ngắn (3 ngày làm việc), dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các quyền này, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Nhằm khắc phục những vướng mắc trên, Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định theo hướng tăng thời hạn thực hiện quyền khiếu nại của đương sự và quyền kiến nghị của Viện kiểm sát lên 10 ngày./.

Kỳ Sơn

Kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự

(Kiemsat.vn) - So với BLTTDS năm 2004, BLTTDS 2015 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự.

Tòa án áp dụng thời hạn thông báo nào trong tố tụng hành chính?

(Kiemsat.vn) – Việc quy định thời hạn Tòa án có trách nhiệm thông báo cho các đương sự kể từ ngày thu thập tài liệu chứng cứ được quy định tại Điều 84 và Điều 98 Luật Tố tụng hành chính là không mâu thuẫn để họ thực hiện quyền nghĩa vụ của mình.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang