BLTTDS năm 2015 bổ sung 03 loại nguồn chứng cứ mới

23/05/2017 09:01

(kiemsat.vn)
Nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án một cách khách quan, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi quan trọng về nguồn chứng cứ.

Thủ tục nhập hộ khẩu cho con mới sinh

Tại Điều 94 BLTTDS năm 2015 quy định: Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau:

 1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử;
 2. Vật chứng;
 3. Lời khai của đương sự;
 4. Lời khai của người làm chứng;
 5. Kết luận giám định;
 6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;
 7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;
 8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;
 9. Văn bản công chứng, chứng thực;
 10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Như vậy, so với quy định của BLTTDS năm 2004, thì BLTTDS năm 2015 đã quy định bổ sung 03 loại nguồn chứng cứ mới, đó là:

 1. Dữ liệu điện tử;
 2. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;
 3. Văn bản công chứng, chứng thực;

Cùng với việc quy định bổ sung như trên, BLTTDS năm 2015 đã không quy định tập quán là một loại nguồn chứng cứ nhằm phù hợp với thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự.

Việc mở rộng thêm các loại nguồn chứng cứ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của đương sự, góp phần giải quyết vụ án một cách khách quan./.

Kỳ Sơn

Bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, vụ án có được giải quyết không?

(Kiemsat.vn) - Theo quy định mới của BLTTDS 2015, trong trường hợp bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà vẫn tiến hành thụ lý giải quyết vụ án.

Tăng thời hạn cho đương sự khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện 

(Kiemsat.vn) - Nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của đương sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã kéo dài thời hạn mà đương sự có quyền khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang