TANDTC hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm

28/05/2018 09:16

(kiemsat.vn)
Ngày 15/5/2018, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND.

Theo đó, Nghị quyết hướng dẫn một số nghiệp vụ trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của nợ xấu như sau:

Đối với tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 8  Nghị quyết 42/2017/QH14  và hướng dẫn của Nghị quyết này thì Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình, trước khi đưa vụ án ra xử sơ thẩm, nếu có đương sự yêu cầu giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 42 thì: Tòa án có thể tách yêu cầu của đương sự đó để giải quyết bằng một vụ án khác theo thủ tục rút gọn nếu tài sản bảo đảm đó là tài sản của vợ chồng.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng hướng dẫn các quy định về đơn khởi kiện, tài liệu kèm theo trong quá trình Tòa án thụ lý đơn khởi kiện.

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 đến ngày Nghị quyết 42 hết hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Nghị quyết 03 tại đây.

Xem thêm >>>

TANDTC hướng dẫn thời hiệu khởi kiện trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Các ngân hàng rốt ráo xử lý “cục máu đông” nợ xấu

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang