Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 12/2024

24/06/2024 14:12

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 12/2024 phát hành ngày 20/6/2024, với các nội dung chính sau đây:

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 12/2024:

Bài viết: Hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc tế về thu thập dữ liệu điện tử. Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Thị Hoa - Nguyễn Thị Hiền.

Bài viết: Bàn về giá trị pháp lý của giao dịch do một bên vợ, chồng xác lập, thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Phương Ân - ThS. Ngô Khánh Tùng.

Bài viết: Kinh nghiệm đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Nhóm tác giả: Phùng Đức Khiêm - Trần Đình Hải.

Bài viết: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo pháp luật một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam. Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thúy Hằng - ThS. Nguyễn Lương Sỹ.

Trên chuyên mục NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, bài viết “Xây dựng nền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của tác giả Đặng Anh Tuấn trình bày thực trạng về hoạt động tư pháp ở nước ta thời gian qua, trong đó có hệ thống pháp luật, thực hiện pháp luật và đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp. Đồng thời, đề ra một số nội dung định hướng, giải pháp nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đình chỉ thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng là các biện pháp làm chấm dứt hợp đồng khi một bên có hành vi vi phạm. Thực tiễn cho thấy các loại chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm vẫn chưa phù hợp, việc áp dụng các văn bản luật còn chưa thống nhất, một số quy định trong Luật thương mại năm 2005 vẫn còn nhiều điểm bất cập khi áp dụng trong thực tiễn. Bài viết “Trách nhiệm pháp lý không duy trì thực hiện hợp đồng thương mại khi vi phạm” của tác giả Lê Thị Tuyết Hà đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nội dung này, trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI .

Trong giải quyết các vụ án hình sự nói chung, các vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi nói riêng, hoạt động đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên là hoạt động tư duy nhằm xác định giá trị chứng minh của những chứng cứ đã thu thập được. Việc đánh giá chứng cứ trong các vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi đòi hỏi phải tổng quát, chú trọng cả chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, cần nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ lưỡng quá trình hình thành chứng cứ và các yếu tố liên quan để các thuộc tính của chứng cứ được đảm bảo. Đó là những ý kiến được các tác giả Phùng Đức Khiêm - Trần Đình Hải trao đổi trong bài viết “Kinh nghiệm đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT.

Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là một biện pháp pháp lý quan trọng được sử dụng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự. Quy định về đình chỉ có thể có những điểm khác biệt tùy thuộc vào hệ thống pháp luật và văn hóa pháp lý của từng quốc gia. Trên cơ sở phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới (Pháp, Liên bang Nga, Nhật Bản) về vấn đề này, các tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng - Nguyễn Lương Sỹ qua bài viết “Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo pháp luật một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam” đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam, trên chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 12/2024 còn có một số bài viết như: “Hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc tế về thu thập dữ liệu điện tử” của các tác giả Hoàng Thị Hoa - Nguyễn Thị Hiền; “Bàn về giá trị pháp lý của giao dịch do một bên vợ, chồng xác lập, thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình” của các tác giả Nguyễn Phương Ân - Ngô Khánh Tùng; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát khám nghiệm hiện trường các vụ án về ma túy” của các tác giả Nguyễn Thị Hiệp - Nguyễn Văn Khánh; “Trao đổi về bài viết: “Nguyễn Văn V phạm tội gì?” của tác giả Lại Sơn Tùng...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang