Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 04/2024

23/02/2024 17:16

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 04/2024 phát hành ngày 20/02/2024, với các nội dung chính sau đây:

 

Chuyên mục NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI có bài viết “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” khẳng định: Nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện tư duy đổi mới về cách thức tổ chức quyền lực nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác giả Phạm Thanh Sơn đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm soát quyền lực nhà nước ở chính quyền địa phương trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung, kiểm sát việc thu, chi, quản lý tiền thi hành án nói riêng thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy trình..., Kiểm sát viên phải nắm vững các kỹ năng cơ bản khi kiểm sát loại việc này. Đó là nội dung của bài viết “Kỹ năng kiểm sát thu, chi, quản lý tiền thi hành án” của tác giả Nguyễn Kim Sáu trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT.

Cùng chuyên mục, các tác giả Trần Thị Tám, Nguyễn Văn Phi qua bài viết “Một số lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo” rút ra đặc điểm nhận diện, đồng thời đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ việc so sánh khung pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tư pháp với người chưa thành niên, các tác giả Nguyễn Quang Hòa, Vũ Công Giao đã chỉ ra nền tảng lý luận, thực tiễn của việc xây dựng một đạo luật chuyên biệt về vấn đề này ở Việt Nam; đồng thời, phân tích một số nội dung còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên của Việt Nam và đề xuất hướng quy định phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong bài viết “Phân tích, so sánh Dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên với pháp luật quốc tế”, trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI.

“Phạm tội đối với người già yếu, ốm đau” là tình tiết định khung của một số tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, trong đó có Tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể thế nào là người già yếu, ốm đau, nên thực tiễn áp dụng vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, nhận thức chưa thống nhất. Vấn đề này được đặt ra qua một vụ án cụ thể trong bài viết của tác giả Phạm Đức Hoành: “Khởi tố hay không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích với tình tiết phạm tội “đối với người già yếu, ốm đau”, chuyên mục THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 04/2024 còn có một số bài viết như: “Hoàn thiện quy định của pháp luật về phiên họp xét kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án cấp sơ thẩm” của tác giả Lê Thị Mơ; “Góp ý về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo kinh nghiệm của một số quốc gia” của tác giả nhóm Nguyễn Tấn Hoàng Hải - Trần Bảo Khanh; “Quy định về các tội xâm phạm quyền của chủ nợ theo Bộ luật Hình sự Thụy Điển” của tác giả Nguyễn Văn Khánh.

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 04/2024:

Bài viết: Kiểm soát quyền lực nhà nước ở chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác giả: Phạm Thanh Sơn.

Bài viết: Kỹ năng kiểm sát thu, chi, quản lý tiền thi hành án. Tác giả: TS. Nguyễn Kim Sáu.

Bài viết: Một số lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo. Nhóm tác giả: Trần Thị Tám và Nguyễn Văn Phi.

Bài viết: Phân tích, so sánh Dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên với pháp luật quốc tế. Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Hòa và GS.TS. Vũ Công Giao.

Bài viết: Hoàn thiện quy định của pháp luật về phiên họp xét kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án cấp sơ thẩm. Tác giả: ThS. Lê Thị Mơ.

Bài viết: Khởi tố hay không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích với tình tiết phạm tội “đối với người già yếu, ốm đau”?. Tác giả: Phạm Đức Hoành.

Bài viết: Quy định về các tội xâm phạm quyền của chủ nợ theo Bộ luật Hình sự Thụy Điển. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang