Điều kiện để được nhận di tặng

15/05/2017 06:19

(kiemsat.vn)
Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung khoản 2 Điều 646 quy định rõ ràng hơn điều kiện để một người được nhận di tặng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Điều 671 Bộ luật Dân sự năm 2005 không quy định cụ thể về điều kiện để một người được nhận di tặng mà chỉ quy định chung chung là: Người lập di chúc được dành một phần di sản để tặng cho người khác.

Điều này đã dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định này, như: Người di tặng có cần thỏa mãn các điều kiện như người thừa kế không? “Người khác” ở đây được hiểu như thế nào, chỉ là cá nhân, hay có thể là cơ quan, tổ chức?

Nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế đó, Bộ luật Dân sự năm 2015 (khoản 2 Điều 646) đã quy định rõ về điều kiện của người được di tặng.

Theo đó, người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, khoản 2 Điều 646 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã dự liệu đầy đủ các trường hợp chủ thể được di tặng. Việc quy định như trên đã tạo điều kiện cho người lập di chúc tặng tài sản của họ cho cá nhân, pháp nhân được thuận lợi.

Kỳ Sơn

Bạn có biết cách cho con thừa kế tài sản mà không gây tị nạnh?

Chia thừa kế thế nào khi bố mẹ không lập di chúc, khi nào không có tên trong di chúc vẫn được hưởng tài sản...?

Thủ tục khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc

(Kiemsat.vn) - Thừa kế theo di chúc ngày càng phổ biến trong đời sống xã hội hiện đại. Vậy khi có tranh chấp về việc phân chia di sản thừa kế theo di chúc thì thủ tục khởi kiện ra sao?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang