Vụ 14 VKSND tối cao: Xác định tăng cường công tác hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

05/07/2024 09:49

(kiemsat.vn)
06 tháng đầu năm 2024, Vụ 14 VKSND tối cao đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Đồng thời xác định tăng cường công tác hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương về nhận thức pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ngày 04/7/2024, Vụ 14 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị được giao, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị tập trung cao độ, tham mưu, hoàn thành đạt và vượt tiến độ các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao giao.

Trong công tác pháp chế, Vụ 14 VKSND tối cao đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của VKSND trong Kế hoạch số 81; tổ chức triển khai các nhiệm vụ quan trọng của Ngành về cải cách tư pháp, tập trung vào việc nghiên cứu xây dựng 03 đề án lớn, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ, chất lượng; xây dựng, ban hành Báo cáo tình hình, kết quả công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước gửi Ban Nội chính Trung ương; xây dựng, ban hành Báo cáo kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán gửi Đảng đoàn Quốc hội; xây dựng, ban hành Báo cáo kết quả ban hành VBQPPL của VKSND tối cao theo thẩm quyền gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, khái quát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; công tác xây dựng, triển khai thi hành pháp luật và tồn tại, hạn chế trong công này trong năm 2023 của VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, quản lý khoa học và cải cách tư pháp được Vụ 14 VKSND tối cao đặc biệt chú trọng, đã tham mưu kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao và tổ chức Phiên họp lần thứ nhất năm 2024; xây dựng, ban hành Báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp các vụ án liên quan đến dự án bất động sản và nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 theo yêu cầu của Quốc hội, trong đó, báo cáo đã tổng hợp kết quả thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án bất động sản và nhà ở xã hội của VKSND các cấp, từ đó phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, các sơ hở, thiết sốt của pháp luật để kiến nghị với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập của cơ chế quân lý, góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Xây dựng, ban hành báo cáo Chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án “Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật" gửi Đảng đoàn Quốc hội. Báo cáo đã tổng kết, đánh giá thực trạng quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Viện trưởng VKSND tối cao qua các Luật Ban hành VBQPPL; qua đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung lớn nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL nói chung và trong ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Ngoài ra, Vụ 14 VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị được giao chủ trì xây dựng các VBQPPL của VKSND tối cao, đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức thẩm định, tham gia góp ý xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, chỉ thị, hướng dẫn, nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của Viện trưởng VKSND tối cao, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, Vụ 14 VKSND tối cao đã chủ động tham gia hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật theo đề nghị của đơn vị, Viện kiểm sát các cấp và các bộ, ngành hữu quan, góp phần nâng cao nhận thức áp dụng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Vụ 14 VKSND tối cao đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng tình với phương hướng trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 mà Vụ 14 VKSND tối cao đã đề ra, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, Vụ 14 VKSND tối cao chủ trì xây dựng và hoàn thành các công việc liên quan đến việc nghiên cứu xây dựng 3 đề án, đồng thời, phối hợp xây dựng và hoàn thiện 1 đề án theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của các kế hoạch đã đề ra; hoàn thành Báo cáo nghiên cứu, rà soát, sơ kết thực tiễn 8 năm thi hành Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Báo cáo nghiên cứu, rà soát và sơ kết thực tiễn 5 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương về nhận thức pháp luật; tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, ban hành văn bản cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang