VKSND huyện Bình Đại với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

25/10/2021 15:55

(kiemsat.vn)
VKSND huyện Bình Đại luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, chi ủy chi bộ VKSND huyện Bình Đại đã kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, chi ủy tổ chức kiểm điểm thường xuyên theo định kỳ mỗi quý 01 lần/01 đồng chí hoặc kiểm điểm đột xuất khi cần thiết, lấy phương châm hoạt động của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với các phong trào thi đua của Ngành của Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Bến Tre, chi bộ VKSND huyện Bình Đại kịp thời xây dựng kế hoạch để phát động thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nội dung thi đua trải đều trên các lĩnh vực: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm; thi đua tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với hoạt động nghiệp vụ kiểm sát của cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; cải cách hành chính, chuyển đổi số; thi đua trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chính nhờ vào sự phát huy tích cực của chi ủy chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, chi bộ VKSND huyện Bình Đại nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, luôn tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Kiểm sát viên VKSND Bình Đại thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Ngành, của các cấp, VKSND huyện Bình Đại luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đối với các chỉ tiêu chủ động, không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, đơn vị đã tích cực phối hợp liên ngành, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay khi có thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Nhờ vậy, VKSND huyện Bình Đại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được quan tâm, đơn vị đã chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát, tất cả các tố giác, tin báo về tội phạm mới phát sinh đều đề ra yêu cầu xác minh để Điều tra viên thực hiện, qua đó giúp Điều tra viên giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng.

VKSND huyện Bình Đại luôn tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đối với từng bị can và đảm bảo tất cả các vụ án mới khởi tố đều đề ra yêu cầu điều tra để Điều tra viên tiến hành các hoạt động đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng và thời hạn, từ đó các hoạt động điều tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Lãnh đạo VKSND huyện Bình Đại luôn chú trọng đổi mới, tăng cường các biện pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là việc nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo mọi phiên tòa được tranh luận dân chủ, công khai, không giới hạn thời gian tranh luận.

Ngoài ra, trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phối hợp giải quyết án hình sự.

Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là đối với các cơ quan tư pháp luôn được VKSND huyện Bình Đại chú trọng, phát huy, kịp thời trao đổi, giải quyết những vụ án khó khăn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Liên ngành các cơ quan tư pháp huyện đã phối hợp chọn 08 vụ án trọng điểm, áp dụng theo thủ tục rút gọn 01 vụ án, phối hợp tổ chức 04 phiên tòa dân sự, 08 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm phục vụ yêu cầu tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao lưu thể thao giữa các đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, VKSND huyện Bình Đại là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; tham gia các chương trình văn hóa, thể thao với các đơn vị đóng trên địa bàn nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giữa các đơn vị. Trong đợt dịch Covid-19, VKSND huyện Bình Đại đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19”, và các chương trình hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bện của địa phương. 

Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, thống nhất và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, chi bộ VKSND huyện Bình Đại sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tiếp tục giữ vững phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức thành công cuộc thi “Viết dự thảo bài và trình bày bài phát biểu của KSV tại phiên tòa sơ thẩm” năm 2021

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức cuộc thi “Viết dự thảo bài và trình bày bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm” bằng hình thức trực tuyến.

“Cá biệt hóa nhóm đối tượng tuyên truyền” - Một cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của VKSND huyện Chư Prông

(Kiemsat.vn) - Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, VKSND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tạo bước đột phá mới, đó là tuyên truyền bằng phương pháp tác động trực tiếp tới một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể, có những đặc điểm riêng biệt hay nói cách khác là “Cá biệt hóa nhóm đối tượng tuyên truyền”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang