Tòa án nhân dân tối cao khai trương trang tin điện tử về án lệ

20/10/2016 09:10

Nhắm tạo sự thống nhất trong công tác xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch trong các phán quyết của Tòa án, sáng nay 19/10/2016, Tòa án nhân dân tối cao đã ra mắt trang tin điện tử về án lệ tại địa chỉ www.anle.toaan.gov.vn

anh-an-le

Giao diện trang tin điện tử về án lệ của TANDTC

Nghiên cứu, phát triển án lệ được đánh giá là một trong những dấu ấn quan trọng trong cải cách tư pháp của ngành Tòa án. Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã hết sức quan tâm đến việc lựa chọn các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng thẩm phán TANDTC, các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án để tổng kết, phát triển thành án lệ và công bố để các Tòa án áp dụng trong xét xử. Đến nay đã có 10 án lệ được lựa chọn và công bố rộng rãi trong toàn ngành.

Việc cho ra đời Trang tin điện tử về án lệ sẽ tạo một kênh thông tin phong phú có khả năng phổ cập rộng rãi, nhanh chóng mà những người quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận, tạo ra một môi trường làm việc cộng tác đơn giản và hiệu quả. Các thẩm phán có thể nhanh chóng tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật mới về án lệ, các án lệ mới được công bố để nghiên cứu tham khảo phục vụ công tác xét xử; Công chúng có thể tra cứu bất kỳ một án lệ nào liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm để tham khảo.

Đây cũng là một trong những giải pháp mà TANDTC đã và đang triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, thực hiện lộ trình công khai và minh bạch hóa thông tin nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Thu Huyền

TAND tối cao: Chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong các nội dung được đề cập đến trong Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của TAND tối cao, được ban hành ngày 28/ 09/2017 vừa qua.

Ngành Tòa án triển khai thi hành BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/7/2017 TAND tối cao đã banh hành Công văn số 148/2017/TANDTC-PC gửi Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang