Thủ tướng đề nghị VKSND, TAND phối hợp tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm về chống người thi hành công vụ

26/10/2017 02:16

(kiemsat.vn)
– Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, diễn biến theo hướng manh động trong hoạt động công vụ của nhiều ngành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính nghiêm minh của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết đầu tranh với hành vi chống người thi hành công vụ (Ảnh Internet)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 39, yêu cầu kiên quyết đầu tranh với hành vi chống người thi hành công vụ (Ảnh Internet)

Chỉ thị của Thủ tướng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, thậm chí tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, bức xúc cho người dân…

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Thủ tướng giao cho các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, các cơ quan đơn vị phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác. Xác định rõ nhiệm vụ thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài.

Theo Chỉ thị, các cơ quan cần  quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết đầu tranh với hành vi chống người thi hành công vụ (Ảnh Internet)

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an phối hợp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng (Ảnh Internet)

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, để sớm đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xét xử lưu động một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật, làm người thi hành công vụ hy sinh hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

Tải nội dung tại Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/10/2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ tại đây.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Bài liên quan >>>

Thủ tướng Chính phủ giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng BGTVT

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Hình ảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản

Quy định mới về trang phục hàng ngày của Tòa án nhân dân 

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/11 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao có quy định mới về sử dụng trang phục đối với Thẩm phán, Hội thẩm, công chức, viên chức, người lao động trong giờ làm việc hoặc khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành.

Xây dựng Thông tư liên tịch về trưng cầu giám định trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế

Ngày 21/11/2017, liên ngành VKSND tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp tổ chức họp về việc xây dựng Thông tư liên tịch quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang