Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân

12/10/2017 08:48

(kiemsat.vn)
Mức trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017.

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân

Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân (Ảnh từ Báo Phụ nữ Việt Nam)

Thông tư 242/2017/TT-BQP điều chỉnh tăng với những đối tượng sau:

– Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

– Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân
Ảnh có tính minh họa (nguồn internet)

Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được hưởng điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng được tính như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2017 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 * 1,0744

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng là: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, hưởng mức trợ cấp là 1.725.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm được nhận 1.875.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm sẽ là 1.950.000 đồng/tháng.

Từ ngày 20/11/2017, Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư 130/2016/TT-BQP. Tuy nhiên, mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2017.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

(Kiemsat.vn) – Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.

Thủ tướng đề nghị VKSND, TAND phối hợp tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm về chống người thi hành công vụ

(Kiemsat.vn) – Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, diễn biến theo hướng manh động trong hoạt động công vụ của nhiều ngành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính nghiêm minh của pháp luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang