Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

31/10/2017 09:11

(kiemsat.vn)
– Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Đó là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/20/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 25/10/2017.

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (Ảnh Internet)

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (Ảnh Internet)

Nghị quyết 19-NQ/TW đề ra những mục tiêu theo lộ trình 5 năm nhằm đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tự chủ, quản trị tiên tiến và hoạt động hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể được xác định theo 2 giai đoạn là giai đoạn đến năm 2021 và giai đoạn đến 2025-2030.

Trong giai đoạn đến năm 2021,  giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập. So với năm 2015, giảm tối thiếu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Cũng trong giai đoạn này, sẽ hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (ngoại trừ các bệnh viện và trường học).

Đến năm 2025, tiếp tục giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với năm 2021. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).

Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính và tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 – 2020.

Đến năm 2030, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Đồng thời, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 – 2025.

Để đạt được các mục tiêu, Nghị quyết xác định 8 giải pháp: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; Sắp xếp lại tổ chức; Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; Hoàn thiện cơ chế tài chính; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Bài liên quan >>>

Tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn

Kiến nghị Quốc hội cho phép Ngành Kiểm sát tuyển dụng số biên chế đã tinh giản

Tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn

Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

(Kiemsat.vn) – Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.

Thủ tướng đề nghị VKSND, TAND phối hợp tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm về chống người thi hành công vụ

(Kiemsat.vn) – Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, diễn biến theo hướng manh động trong hoạt động công vụ của nhiều ngành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính nghiêm minh của pháp luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang