Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

28/10/2017 01:47

(kiemsat.vn)
– Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp thanh toán đủ chi phí của các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả mà các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cung cấp trong thực tế theo hướng dẫn thanh toán quy định tại Thông tư 39/2017/TT-BYT ban hành ngày 18/10/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.

Bộ Y tế ban hành 3 gói dịch vụ y tế cơ bản (Ảnh Internet)

Bộ Y tế ban hành 3 gói dịch vụ y tế cơ bản (Ảnh Internet)

Thông tư 39 quy định 3 gói dịch vụ cơ bản, trong đó bao gồm các dịch vụ như: kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế huyện, xã và mọi người dân.

Thứ nhất, “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y (cơ sở y tế tuyến xã), gồm:

Người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các quy định tại Thông tư này.

Người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác không thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư này được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Giá các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Giá thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế.

 Thứ hai, “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe” để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe được xác định theo nhiều nguồn tài chính của những lĩnh vực khác nhau.

Đối với đối tượng được Nhà nước đảm bảo kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với các đối tượng chăm sóc sức khỏe dự phòng, nâng cao sức khỏe  để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế – dân số do kinh phí của Chương trình mục tiêu y tế-dân số chi trả.

Ngoài 2 nhóm dịch vụ trên, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của gói dịch vụ này sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn thu chi sự nghiệp y tế theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông tư, ngoài các dịch vụ được đảm bảo từ những nguồn ngân sách trên, các cơ sở y tế được phép thu của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cuối cùng là gói dịch vụ y tế cơ bản được cập nhật định kỳ từ 1-2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Thủ tướng đề nghị VKSND, TAND phối hợp tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm về chống người thi hành công vụ

(Kiemsat.vn) – Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, diễn biến theo hướng manh động trong hoạt động công vụ của nhiều ngành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính nghiêm minh của pháp luật.

Đường dây nóng 24/7 tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường

(Kiemsat.vn) – Để xử lý nhanh và kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu thiết lập, vận hành đường dây nóng hoạt động 24/7.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang