Đường dây nóng 24/7 tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường

25/10/2017 03:04

(kiemsat.vn)
– Để xử lý nhanh và kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu thiết lập, vận hành đường dây nóng hoạt động 24/7.

Đường dây nóng 24/7 tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường (Ảnh Internet)

Chỉ thị số 03/CT-BTNMT yêu cầu thiết lập, vận hành đường dây nóng hoạt động 24/7 (Ảnh Internet)

Trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước, cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương còn lúng túng, nắm bắt chưa kịp thời, chưa xử lý được các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số 03/CT-BTNMT yêu cầu thiết lập, vận hành đường dây nóng (gồm số điện thoại và địa chỉ thư điện tử) hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Những nội dung được nêu trong Chỉ thị 03 nhằm tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Tổng cục môi trường có trách nhiệm thiết lập, công khai đường dây nóng cấp trung ương, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn) và của Tổng cục môi trường (http://vea.gov.vn ) trước 30/10/2017.

Về phía địa phương, Sở Tài nguyên – Môi trường thiết lập, chấn chỉnh đường dây nóng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở TNMT trước 15/11/2017.

Trước ngày 30/6/2018, Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phần mềm trực tuyến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao cho Tổng cục môi trường và Sở Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng về tình hình ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Ban đại diện phụ huynh học sinh không được quyền thu tiền

(Kiemsat.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang