TANDTC hướng dẫn viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử

12/07/2017 08:50

(kiemsat.vn)
Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 146/TANDTC-PC ngày 11/7/2017 về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử.

Theo đó, khi xét xử, giải quyết những vụ việc đã có án lệ thì Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu án lệ đó để quyết định việc viện dẫn, áp dụng hoặc không áp dụng (Điều 8 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP).

Hướng dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Nếu áp dụng án lệ thì số án lệ, số bản án, quyết định của Tòa án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”. Có thể trích dẫn nguyên văn nội dung hạt nhân của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa trong việc xét xử, giải quyết các vụ việc tương tự.

Hướng dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Nếu không áp dụng: Thẩm phán, Hội thẩm thấy rằng án lệ và vụ việc mà Tòa án đang giải quyết không có tính chất tương tự hoặc do pháp luật đã thay đổi, do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp nhưng một trong các bên đương sự, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ,… đề nghị áp dụng án lệ thì việc không áp dụng án lệ cũng phải được nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa.

Anh Nga

(giới thiệu)

Sẽ áp dụng thêm 4 án lệ mới kể từ ngày 01/12/2016

(Kiemsat.vn) - Ngày 17/10/2016, TAND tối cao đã công bố thêm 4 án lệ mới. Trong đó có một án lệ về dân sự, hai án lệ về kinh doanh thương mại và một án lệ về hành chính.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang