Khuyến khích giáo dục pháp luật trong nhà trường trên mạng

06/10/2017 03:55

(kiemsat.vn)
Khuyến khích tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội, triển khai dạy môn pháp luật, GDCD trực tuyến là một trong số mục tiêu đặt ra đến năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 28/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Khuyến khích giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng
Ảnh minh họa – intenet

Theo đó, Bộ đặt ra mục tiêu khuyến khích việc tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua các hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; triển khai giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến, chia sẻ tủ sách pháp luật điện tử, tài liệu pháp luật trên môi trường mạng.

Để thực hiện đúng mục tiêu trên, các nhà trường có nhiệm vụ đổi mới hình thức giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.Cụ thể, các trường có trách nhiệm phổ biến các quy định mới về Internet và an toàn thông tin mạng, phòng chống bạo lực học đường, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến pháp luật, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn giải đáp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2017.

Đan Thanh

 (giới thiệu)

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

(Kiemsat.vn) – Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang