Infographic: Thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý thế nào?

12/04/2022 11:29

(kiemsat.vn)
Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Vậy hành vi này bị xử lý như thế nào?

Infographic: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022

(Kiemsat.vn) - Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu; lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang