Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022

04/04/2022 16:31

(kiemsat.vn)
Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu; lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.

 

Infographic: Quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP với nhiều mức phạt tăng hơn trước hoặc trước không quy định.

Infographic: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang