Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022

Ngày đăng : 16:31, 04/04/2022

(Kiemsat.vn) - Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu; lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.

 

Nguyễn Nho