Infographic: Giờ làm thêm của người lao động được tăng thêm không quá 60 giờ/tháng và 300 giờ/năm

24/03/2022 13:11

(kiemsat.vn)
Tại Phiên họp thứ 9, chiều ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động với 100% đại biểu có mặt tán thành.

 

Infographic: 8 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ

(Kiemsat.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Infographic: Hướng dẫn mới về phòng chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh

(Kiemsat.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Văn bản số 1265/BYT-DP hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, người nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không cần phải xét nghiệm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang