Infographic: Hướng dẫn sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT

05/03/2022 10:13

(kiemsat.vn)
Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT.

 

Infographic: 04 bước xử lý khi có F0 trong trường học

(Kiemsat.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Trong đó, nêu rõ quy trình xử lý gồm 4 bước khi có trường hợp học sinh mắc Covid-19 trong trường học. Cụ thể:

Infographic: Các bước cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân

(Kiemsat.vn) - Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an bắt đầu tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) trên phạm vi toàn quốc từ ngày 25/2/2022. Theo đó, người dân được cấp tài khoản có thể thực hiện các thủ tục hành chính công qua mạng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang