Infographic: Điều chỉnh mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

28/01/2022 14:59

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Trong đó, điều chỉnh lại một số mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

 

Infographic: Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

(Kiemsat.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2022 và thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang