Tăng cường kiểm sát, rà soát việc THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

23/01/2022 15:45

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2022.

Ảnh: Cán bộ Chi cục THADS huyện Điện Biên phối hợp với Kiểm sát viên VKSND huyện Ðiện Biên giải quyết vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS): Viện kiểm sát các cấp cần theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát và thực hiện kiểm sát ngay từ đầu 100% việc thi hành án (THA) về thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; chú trọng kiểm sát chặt chẽ các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cấp ủy các cấp theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp với Cơ quan THADS rà soát những việc THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phức tạp, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo liên ngành Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước. Đồng thời, chủ động kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho Cơ quan THADS; kiểm sát 100% việc Cơ quan THADS ra quyết định THA và chuyển giao các quyết định, tài liệu liên quan đến việc tổ chức THA; lập hồ sơ kiểm sát 100% số việc Cơ quan THADS xác minh, phân loại chưa có điều kiện THA; chủ động xác minh trực tiếp đối với các vụ việc được Cơ quan THADS phân loại chưa có điều kiện THA.

VKSND cấp tỉnh ngoài việc thực hiện trực tiếp kiểm sát tại Cục THADS, cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để thực hiện trực tiếp kiểm sát đối với các Chi cục THADS (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ trên 15 Chi cục THADS, cần trực tiếp kiểm sát tại ít nhất 03 Chi cục; các địa phương có dưới 15 Chi cục THADS, cần trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 Chi cục).

Ngoài việc thực hiện trực tiếp kiểm sát theo kế hoạch, cần chú trọng thực hiện trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc THADS có dấu hiệu vi phạm trong việc cưỡng chế phong toả tài khoản, kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA; tăng cường yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để kiểm sát việc tổ chức THA của Cơ quan THADS, nhất là đối với các vụ việc THADS có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm kịp thời phát hiện hành vi, quyết định có vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân để ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời chuyển thông tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong lĩnh vực THADS cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao (nếu có).

Đối với công tác kiểm sát thi hành án hành chính (THAHC): Viện kiểm sát các cấp cần kiểm sát chặt chẽ, chú trọng kiểm sát đối với các trường hợp Toà án đã ra Quyết định buộc THAHC nhưng chưa được thi hành; chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp kiểm sát THAHC để kịp thời phát hiện vi phạm, kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ THAHC, nhất là đối với người phải THAHC là UBND và Chủ tịch UBND hoặc cấp trên trực tiếp của các chủ thể này nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tỷ lệ THAHC.

VKSND cấp tỉnh rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát THAHC đối với chủ thể phải thi hành là UBND và Chủ tịch UBND, nhất là những trường hợp đã kiến nghị nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ THAHC để báo cáo VKSND tối cao ban hành kiến nghị.

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng nêu rõ các giải pháp đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, HC và công tác kiến nghị, kháng nghị nhằm kịp thời khắc phục, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS, HC...

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

(Kiemsat.vn) - TAND tối cao đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về án treo.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang