Infographic: 8 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ

17/03/2022 10:22

(kiemsat.vn)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

 

Infographic: Những thay đổi trong quy định cấp bằng lái ô tô năm 2022

(Kiemsat.vn) - Theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT, từ năm 2022, nhiều quy định liên quan đến việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tại Việt Nam sẽ thay đổi. Bên cạnh bổ sung những nội dung học, thi mới, việc giám sát quá trình học của học viên cũng sẽ chặt chẽ hơn.

Infographic: Hà Nội hướng dẫn công nhận F0, cấp giấy hưởng Bảo hiểm xã hội theo 3 bước

(Kiemsat.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 694/UBND-KGVX về việc hướng dẫn chi tiết quyết định cách ly, kết thúc cách ly, xác nhận khỏi bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang