Infographic: Giờ làm thêm của người lao động được tăng thêm không quá 60 giờ/tháng và 300 giờ/năm

Ngày đăng : 13:11, 24/03/2022

(Kiemsat.vn) - Tại Phiên họp thứ 9, chiều ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động với 100% đại biểu có mặt tán thành.

 

Nguyễn Nho