Infographic: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng

31/03/2022 13:57

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

 

Infographic: Giờ làm thêm của người lao động được tăng thêm không quá 60 giờ/tháng và 300 giờ/năm

(Kiemsat.vn) - Tại Phiên họp thứ 9, chiều ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Infographic: Quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP với nhiều mức phạt tăng hơn trước hoặc trước không quy định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang