Infographic: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng

Ngày đăng : 13:57, 31/03/2022

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

 

Nguyễn Nho