Infographic: Thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý thế nào?

Ngày đăng : 11:29, 12/04/2022

(Kiemsat.vn) - Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Vậy hành vi này bị xử lý như thế nào?

Nguyễn Nho