Infographic: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân Hà Nội cần tuân thủ những gì?

24/07/2021 14:18

(kiemsat.vn)
Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố.

 

Infographic: Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8

(Kiemsat.vn) - Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021 đã sửa đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương, thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên, đồng thời bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương…

Infographic: Quy định mới về mẫu hộ chiếu có gắn chíp điện tử

(Kiemsat.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 14/8/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang