Infographic: Quy định mới về mẫu hộ chiếu có gắn chíp điện tử

21/07/2021 17:49

(kiemsat.vn)
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 14/8/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang