Infographic: Quy định mới về mẫu hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Ngày đăng : 17:49, 21/07/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 14/8/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

 

Nguyễn Nho