Infographic: Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8

10/07/2021 08:13

(kiemsat.vn)
Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021 đã sửa đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương, thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên, đồng thời bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương…

 

Infographics: 5 điểm mới khi làm thẻ CCCD gắn chip từ 01/7/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA và Thông tư số 60/2021/TT-BCA về hướng dẫn quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Infographic: Hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang