Infographic: Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8

Ngày đăng : 08:13, 10/07/2021

(Kiemsat.vn) - Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021 đã sửa đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương, thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên, đồng thời bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương…

 

Nguyễn Nho