Infographic: 17 Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/7/2021

29/06/2021 11:57

(kiemsat.vn)
Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH về ưu đãi với người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2021.

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang