Infographic: 17 Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/7/2021

Ngày đăng : 11:57, 29/06/2021

(Kiemsat.vn) - Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH về ưu đãi với người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2021.

 

 

Đức Tài