Infographic: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân Hà Nội cần tuân thủ những gì?

Ngày đăng : 14:18, 24/07/2021

(Kiemsat.vn) - Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố.

 

Nguyễn Nho