Cơ sở khám bệnh BHYT có quyền xem lịch sử 6 lần khám, chữa bệnh của bệnh nhân

11/10/2017 09:05

(kiemsat.vn)
Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được quyền tra cứu thông tin thẻ BHYT, lịch sử 6 lần khám, chữa bệnh gần nhất của người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Quyết định 1553/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội ban hành ngày 28/9/2017, quy định về quản lý, khai thác thông tin tại Cổng tiếp nhận và phần mềm giám định của hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm Y tế.

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có quyền xem lịch sử 6 lần khám, chữa bệnh của bệnh nhân

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có quyền xem lịch sử 6 lần khám, chữa bệnh của bệnh nhân (Ảnh từ Tapchitaichinh)

Theo Quyết định, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT quản lý thông tin danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, danh mục nhân viên y tế, khoa phòng, các danh mục khác của đơn vị và quản lý thông tin dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT của đơn vị gửi lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống.

Quyết định còn quy định rõ quyền khai thác thông tin từ Cổng tiếp nhận thông tin của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, cụ thể: Các cơ sở này có quyền tra cứu, kết xuất dữ liệu danh mục dùng chung tại tỉnh, đơn vị và trên toàn quốc; quyền bổ sung, điều chỉnh, xóa dữ liệu danh mục và dữ liệu khám, chữa bệnh của đơn vị trên cổng tiếp nhận của Hệ thống.

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được quyền gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT ngay khi người bệnh kết thúc lần khám bệnh, đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú; gửi dữ liệu danh mục thuốc, vật tư y tế lên Cổng tiếp nhận. Đồng thời được phép tra cứu, kết xuất thông báo kết quả giám định, báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, Quyết định nêu rõ, những cơ sở này được quyền tra cứu thông tin thẻ BHYT, lịch sử 6 lần khám, chữa bệnh gần nhất của người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT được truy cập Hệ thống thông tin giám định BHYT khi có yêu cầu và được Trung tâm Công nghệ thông tin cấp tài khoản, phân quyền truy cập.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Quy định mới về các gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến huyện và xã

(Kiemsat.vn) – Từ ngày 01/12/2017, người dân sẽ được cung cấp “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, nâng cao sức khỏe người dân”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang