Cơ quan điều tra VKSND tối cao sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

27/06/2018 09:23

(kiemsat.vn)
Ngày 26/6/2018, phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao chỉ đạo đơn vị tiếp tục đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới và hoàn thiện thể chế...

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018; 6 tháng đầu năm, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã chú trọng triển khai có hiệu quả các đạo luật tư pháp có hiệu lực từ 01/01/2018; quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra cho cán bộ trẻ; đề cao tính gương mẫu, chủ động đổi mới, phát hiện, yêu cầu chuyển án để điều tra theo thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, nhiều khâu đột phá trong tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện các quy định mới như trực ban hình sự, tiếp công dân...; chú trọng các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ Điều tra viên; thực hiện nghiêm túc quy trình đề xuất nghiệp vụ, bảo đảm chặt chẽ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tập trung phát hiện, khởi tố và thụ lý điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền và đạt được những kết quả nổi bật ở một số mặt công tác như: Công tác kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm được chú trọng; công tác tiếp nhận, thu thập thông tin vi phạm và tội phạm trong hoạt động tư pháp; tỷ lệ nghiên cứu, giải quyết thông tin vi phạm và tội phạm... đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VSKND tối cao biểu dương những kết quả công tác nổi bật của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như tập trung tăng cường các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền mới của Cơ quan điều tra nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng, hiệu quả phát hiện, khởi tố, điều tra các hành vi vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, tiếp tục đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới và hoàn thiện thể chế...


Xem thêm >>>

VKSND cấp cao 3 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Vụ 11 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang